Uniwersytet Warszawski Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje na temat realizacji na Uniwersytecie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, w tym m.in.: harmonogramy konkursów, zasady przyznawania środków, formularze, dane kontaktowe, a także opisy realizowanych projektów.

Konkurs MNiSW

W wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej na lata 2020–2026.

 

Pierwszy konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” został przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku (szczegóły konkursu). Do udziału zgłosiło się 20 szkół wyższych, 10 z nich otrzymało status uczelni badawczej (wyniki konkursu). Zwycięzcy będą w latach 2020–2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji.

 

Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji, jak: Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań Naukowych.

 

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce. Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020–2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Folder o IDUB (luty 2020)

Folder o IDUB, opracowany przez Biuro Prasowe UW (02.2020)
Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn