Uniwersytet Warszawski Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).

 

Rejestracja na spotkanie >>
30 października 2019 roku w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

Konkurs MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło w 2019 roku pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (szczegóły konkursu). Do udziału zgłosiło się 20 szkół wyższych, 10 z nich otrzymało status uczelni badawczej (wyniki konkursu). Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji.

 

Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji jak Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań.

 

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce.

 

Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Priorytetowe obszary badawcze
  • Badania dla Ziemi – zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań
  • Wyzwanie petabajtów – narzędzia zaawansowanej matematyki i informatyki w analizach wielkich zbiorów danych – od losowych procesów na giełdzie po diagnostykę medyczną – Obejrzyj film „Wyzwanie petabajtów” >>
  • Poszerzanie granic humanistyki – badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury
  • W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej – Obejrzyj film „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”>>
Cele działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia
Planowane działania w latach 2020-2026
Analiza SWOT na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Prezentacja dr hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na posiedzeniu Senatu UW 22.01.2020 r.