Uniwersytet Warszawski Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

30 października 2019 roku w wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

Konkurs MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło w 2019 roku pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (szczegóły konkursu). Do udziału zgłosiło się 20 szkół wyższych, 10 z nich otrzymało status uczelni badawczej (wyniki konkursu). Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji.

 

Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji jak Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań.

 

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce.

 

Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Priorytetowe obszary badawcze

I. Badania dla Ziemi >>
II. U podstaw mikro i makro świata >>
III. Wyzwanie petabajtów >>
IV. Przekraczanie granic humanistyki >> 
V. W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań >>
Harmonogram konkursów w ramach działań IDUB w roku 2020 (opublikowany 10.06.2020)

Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w powyższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu 2020 roku.

Zarządzenie nr 115 rektora UW z 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW
Cele działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia
Planowane działania w latach 2020-2026
Analiza SWOT na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Wskaźniki określające realizację celów UW w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na posiedzeniu Senatu UW 22.01.2020 r.

 

Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dot. IDUB 24.02.2020 r.

 

Nagranie ze spotkania dla społeczności UW 24.02.2020 dostępne jest na kanale YouTube UW >>

Folder o IDUB, opracowany przez Biuro Prasowe UW (02.2020)