Uniwersytet Warszawski Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje na temat realizacji na Uniwersytecie programu IDUB, w tym m.in.: harmonogramy konkursów, zasady przyznawania środków, formularze, dane kontaktowe

Konkurs MNiSW

W wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski posiada status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

 

Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” został przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2019 roku (szczegóły konkursu). Do udziału zgłosiło się 20 szkół wyższych, 10 z nich otrzymało status uczelni badawczej (wyniki konkursu). Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji.

 

Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji jak Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań.

 

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce.

 

Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Priorytetowe obszary badawcze

I. Badania dla Ziemi >>
II. U podstaw mikro i makro świata >>
III. Wyzwanie petabajtów >>
IV. Przekraczanie granic humanistyki >> 
V. W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań >>
Folder o IDUB, (02.2020)
Folder o IDUB, opracowany przez Biuro Prasowe UW (02.2020)