Uniwersytet Warszawski Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

Na stronie znaleźć można szczegółowe informacje na temat realizacji na Uniwersytecie programu IDUB, w tym m.in.: harmonogramy konkursów, zasady przyznawania środków, formularze, dane kontaktowe

Konkurs MNiSW

W wyniku konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski posiada status uczelni badawczej na lata 2020-2026.

 

Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” został przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2019 roku (szczegóły konkursu). Do udziału zgłosiło się 20 szkół wyższych, 10 z nich otrzymało status uczelni badawczej (wyniki konkursu). Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji.

 

Wnioski oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Były to osoby, które w swej karierze pełniły funkcje rektorów bądź prezydentów uczelni europejskich, doradzały w zakresie rozwoju szkolnictwa rządom swoich państw, pracowały na rzecz takich instytucji jak Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, Europejska Rada ds. Innowacji czy Europejska Rada ds. Badań.

 

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego

Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce.

 

Wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

 

Priorytetowe obszary badawcze

I. Badania dla Ziemi >>
II. U podstaw mikro i makro świata >>
III. Wyzwanie petabajtów >>
IV. Przekraczanie granic humanistyki >> 
V. W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań >>

 

Wybrane dokumenty dot. programu IDUB

Zarządzenie nr 115 rektora UW z 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW
Zarządzenie nr 115 rektora UW z 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW
Cele działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia
Dokument "Cele działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia"
Planowane działania w latach 2020-2026
Dokument "Planowane działania w latach 2020-2026"
Analiza SWOT na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Analiza SWOT na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Wskaźniki określające realizację celów UW w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
Wskaźniki określające realizację celów UW w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza"
Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na posiedzeniu Senatu UW 22.01.2020 r.

 

Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na posiedzeniu Senatu UW 22.01.2020 r.
Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dot. IDUB 24.02.2020 r.
Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych, przedstawiona na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dot. IDUB 24.02.2020 r.

 

Nagranie ze spotkania dla społeczności UW 24.02.2020 dostępne jest na kanale YouTube UW >>

Folder o IDUB, opracowany przez Biuro Prasowe UW (02.2020)
Folder o IDUB, opracowany przez Biuro Prasowe UW (02.2020)
Grafiki o IDUB, opracowane przez Biuro Prasowe UW (02.2020)
Grafiki o IDUB, opracowane przez Biuro Prasowe UW (02.2020) - 1

 

Grafiki o IDUB, opracowane przez Biuro Prasowe UW (02.2020) - 2

 

Grafiki o IDUB, opracowane przez Biuro Prasowe UW (02.2020) - 3