Nowy Regulamin studiów na UW

Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu, a w maju został pozytywnie zaopiniowany przez komisje senackie. 24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec Regulaminu. Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w toku szerokich konsultacji ze … Czytaj dalej Nowy Regulamin studiów na UW