Uniwersytet Warszawski Popularyzacja nauki

 

Festiwal Nauki

Warszawski Festiwal Nauki po raz pierwszy zorganizowano w 1997 roku. Jego inicjatorami były uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska, a także Polska Akademia Nauk. Z każdym rokiem do tego grona dołączały kolejne warszawskie szkoły wyższe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, archiwa, muzea oraz fundacje. Obecnie jest to największa impreza popularyzująca naukę w Polsce i jedna z największych w Europie. Odbywa się zawsze w drugiej połowie września. Program festiwalu, w ramach którego odbywa się około 1000 spotkań, jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz starszych miłośników nauki. Stałym punktem w festiwalowym kalendarzu są debaty organizowane w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Festiwal Nauki jest współzałożycielem i członkiem European Science Engagement Association (Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką).

 

Noc Biologów

Od 2012 roku naukowcy z UW (Wydziału Biologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych) organizują wykłady, warsztaty i spotkania w ramach ogólnopolskiej Nocy Biologów. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilka tysięcy osób.

 

DOKO

W 2012 roku wydziały i jednostki badawcze uniwersytetu zajmujące się naukami ścisłymi i przyrodniczymi zorganizowały po raz pierwszy Dzień Otwarty Kampusu Ochota. W 2019 roku wydarzenie zmieniło nazwę na Dzień Odkrywców Kampusu Ochota. Co roku w ramach DOKO organizowane są warsztaty, pokazy, wykłady i inne atrakcje, w których uczestniczą kandydaci na studia, a także miłośnicy nauk ścisłych i przyrodniczych. Wiele atrakcji przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Noc Muzeów

Uniwersytet Warszawski uczestniczy także w warszawskiej Nocy Muzeów. Oprócz zwiedzania zabytkowego terenu uczelni przy Krakowskim Przedmieściu publiczność może wtedy obejrzeć także najciekawsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum UW, odwiedzić Ogród Botaniczny czy Akademickie Radio Kampus.

 

Wykłady dla szkół

Wydziały i inne jednostki uczelni organizują od wielu lat stałe cykle wykładów oraz szkoły letnie popularyzujące naukę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych m.in.:

 

Młodzież jest też zapraszana do udziału w konkursach i olimpiadach. UW jest organizatorem olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języków białoruskiego i rosyjskiego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

 

Uniwersytet Dzieci

Młodzież szkolna to nie jedyna grupa, do której dociera Uniwersytet. UW jest jedną z kilkunastu polskich uczelni, które objęły patronatem Uniwersytet Dzieci. Spotkania dla najmłodszych pasjonatów nauki odbywają się w uniwersyteckich aulach. Wykładowcy z UW prowadzą zajęcia dla dzieci oraz pomagają w opracowywaniu scenariuszy lekcji dla nauczycieli.

 

Wykłady na Nowe Tysiąclecie

Na Uniwersytecie są również organizowane spotkania otwarte, skierowane do dorosłej publiczności, m.in. zapoczątkowany w 2000 roku cykl „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”, w ramach którego uczelnia gościła już ponad 120 wybitnych profesorów i uczestników życia publicznego, m.in. Barbarę Skargę, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Leszka Balcerowicza, Władysława Bartoszewskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Normana Daviesa, Timothy Garton Asha, Szewacha Weissa, Aleksandra Wolszczana, Tadeusza Mazowieckiego, Marka Edelmana oraz Andrzeja Wajdę. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów współczesnego świata, nie odnoszą się jedynie do problematyki naukowej, lecz także politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej.

 

Nagrania z wykładów dostępne są na kanale YouTube UW.

 

Wykłady i spotkania otwarte

Popularyzatorskie wykłady i spotkania otwarte są organizowane na wielu uniwersyteckich wydziałach, m.in. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki – wykłady popularne z matematyki czy na Wydziale Fizyki – cykl „Zapytaj fizyka”.

 

Miesięcznik „Delta”

„Delta” to wydawany przez Uniwersytet Warszawski miesięcznik popularnonaukowy, w którym od 1974 roku prezentowane są informacje dotyczące matematyki, fizyki, astronomii czy informatyki. Zespół czasopisma prowadzi m.in. portal internetowy, wykłady popularnonaukowe czy konkursy (np. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego).

 

Słowo roku

Od kilku lat badacze z Instytutu Języka Polskiego UW organizują plebiscyt na Słowo Roku. Językoznawcy z wydziałów Polonistyki oraz Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii popularyzują również zagadnienia związane z poprawną polszczyzną, m.in. w Poradni Językowej Wydwanictwa Naukowego PWN.

Festiwal Nauki

Uniwersytet Dzieci

Noc Muzeów

Noc Biologów

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

 

Uniwersyteckie serwisy online:

Zapytaj fizyka – portal dla miłośników fizyki, na którym każdy internauta może zadać nurtujące go pytanie z różnych dziedzin fizyki.

Akademicka Poradnia Prawna – udziela bezpłatnej pomocy prawnej studentom warszawskich uczelni.

Noc Muzeów 2023 na UW

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn