Uniwersytet Warszawski Popularyzacja nauki

Festiwal Nauki

Warszawski Festiwal Nauki po raz pierwszy zorganizowano w 1997 roku. Jego inicjatorami były dwie stołeczne uczelnie: Uniwersytet i Politechnika, a także Polska Akademia Nauk. Z każdym rokiem do tego grona dołączały kolejne warszawskie szkoły wyższe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, archiwa, muzea oraz fundacje. Obecnie jest to największa impreza popularyzująca naukę w Polsce i jedna z największych w Europie. Odbywa się zawsze w drugiej połowie września. Program festiwalu, w ramach którego odbywa się około 1000 spotkań, jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz starszych miłośników nauki. Stałym punktem w festiwalowym kalendarzu są debaty organizowane w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Festiwal Nauki jest współzałożycielem i członkiem European Science Events Association (Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką).

 

Noc Muzeów

Uniwersytet Warszawski uczestniczy także w warszawskiej Nocy Muzeów. Oprócz zwiedzania zabytkowego terenu uczelni przy Krakowskim Przedmieściu publiczność może wtedy obejrzeć także najciekawsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum UW, odwiedzić Ogród Botaniczny czy akademickie radio Kampus.

 

Wykłady dla szkół

Wydziały i inne jednostki uczelni organizują od wielu lat stałe cykle wykładów oraz szkoły letnie popularyzujące naukę dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych m.in.:

 

Młodzież jest też zapraszana do udziału w konkursach i olimpiadach. UW jest organizatorem olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z języków białoruskiego i rosyjskiego, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

 

Uniwersytet Dzieci

Młodzież szkolna to nie jedyna grupa, do której dociera Uniwersytet. UW jest jedną z kilkunastu polskich uczelni, które objęły patronatem Uniwersytet Dzieci. Spotkania dla najmłodszych pasjonatów nauki odbywają się w uniwersyteckich aulach. Wykładowcy z UW prowadzą zajęcia dla dzieci oraz pomagają w opracowywaniu scenariuszy lekcji dla nauczycieli.

 

Wykłady na Nowe Tysiąclecie

Na Uniwersytecie są również organizowane spotkania otwarte, skierowane do dorosłej publiczności, m.in. zapoczątkowany w 2000 roku cykl „Wykładów na Nowe Tysiąclecie”, w ramach którego uczelnia gościła już ponad 120 wybitnych profesorów i uczestników życia publicznego, m.in. Barbarę Skargę, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Leszka Balcerowicza, Władysława Bartoszewskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Normana Daviesa, Timothy Garton Asha, Szewacha Weissa, Aleksandra Wolszczana, Tadeusza Mazowieckiego, Marka Edelmana oraz Andrzeja Wajdę. Wykłady dotyczą najważniejszych problemów współczesnego świata, nie odnoszą się jedynie do problematyki naukowej, lecz także politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej.

 

Wykłady i spotkania otwarte

Popularyzatorskie wykłady i spotkania otwarte są organizowane na wielu uniwersyteckich wydziałach, m.in. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki – wykłady popularne z matematyki czy na Wydziale Fizyki – cykl „Zapytaj fizyka”.

 

Słowo roku

Od kilku lat badacze z Instytutu Języka Polskiego UW organizują plebiscyt na Słowo roku. W 2017 roku w opinii językoznawców wygrała „puszcza”, a internauci głosowali na wyraz „rezydent”. Językoznawcy z wydziałów Polonistyki oraz Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii popularyzują również zagadanienia związane z poprawną polszczyzną, m.in. w Poradni Językowej Wydwanictwa Naukowego PWN.

Przydatne kontakty i linki

Festiwal Nauki

Uniwersytet Dzieci

Noc Muzeów

 

 

Zdjęcie dzieci biorących udział w spotkaniach popularnonaukowych „Odkryj UW”, czerwiec 2016 r., jpg

 

Zdjęcie z jubileuszowej Nocy Muzeów na UW, 2016 r., jpg

 

Zdjęcie z jubileuszowej Nocy Muzeów na UW, 2016 r., jpg
Uniwersyteckie serwisy on-line:

Zapytaj fizyka – portal dla miłośników fizyki, na którym każdy internauta może zadać nurtującego go pytanie z różnych dziedzin fizyki.

Akademicka Poradnia Prawna – udziela bezpłatną pomoc prawną studentom warszawskich uczelni.

Słowa na czasie – portal prezentujący informacje o najważniejszych słowach dnia, tygodnia, miesiąca i roku.