Na UW trwają konsultacje dotyczące dostosowania wewnętrznych regulacji uczelni do zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest obecnie procedowana w Sejmie RP. Jednym z elementów uniwersyteckiej debaty są warsztaty otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Pierwsza tura 8 spotkań odbyła się w marcu, druga planowana jest w czerwcu. Właśnie opublikowano raport podsumowujący wnioski z marcowego cyklu spotkań.

Spotkania odbywały się od 5 do 19 marca na trzech uniwersyteckich kampusach. Warsztaty otwarte były dla wszystkich pracowników, doktorantów, studentów oraz absolwentów uczelni. Uczestnicy rozmawiali o najważniejszych obszarach funkcjonowania uniwersytetu: kształceniu, prowadzeniu badań, rozwoju kadry. Zastanawiali się, jakie mechanizmy i procesy wynikające z obecnie obowiązujących przepisów utrudniają im naukę, pracę lub planowanie swojej kariery. Szukali odpowiedzi na pytania, jakie bariery w codziennym funkcjonowaniu uniwersytetu należy usunąć oraz jak przepisy nowej ustawy wykorzystać, aby osiągnąć cele UW oraz zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju wszystkim członkom naszej społeczności.

Raport ze spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

Raport składa się z 3 części:

  • podsumowania „Dobrze działający Uniwersytet – kierunki oczekiwanych zmian”,
  • opisu spotkań – ich organizacji, przebiegu, profilu uczestników,
  • listy wszystkich komentarzy, wniosków i propozycji, które uczestnicy spisywali w trakcie warsztatów.

Dokumenty dostępne są na stronie: nowaustawa.uw.edu.pl.

Wnioski z marcowych warsztatów zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Senatu UW oraz podczas spotkania zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów. Zostaną także przekazane komisjom senackim.

 

Spotkania zespołu rektorskiego i dziekanów oraz praca think tanków

Warsztaty to jeden z elementów debaty, która toczy się na UW w związku ze zmianą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Dyskusje na ten temat odbywają się również w trakcie posiedzeń Senatu oraz podczas regularnie organizowanych spotkań zespołu rektorskiego z dziekanami wszystkich wydziałów.

 

Od marca na uczelni pracuje także 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. W planach powołanie jest jeszcze jednego zespołu. Mają one opracować szkice rozwiązań, które stanowić będą punkt wyjścia do dalszej dyskusji o zmianach na uniwersytecie. Scenariusze mają dotyczyć 6 głównych obszarów, które zmieni ustawa: organizacji uczelni, kształcenia, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, wyłaniania władz, administracji i gospodarki finansowej. Członkowie think tanków otrzymali wnioski zebrane w trakcie warsztatów. (Więcej o pracy think-tanków >>)

 

Podsumowania dyskusji warsztatowych, pracy think tanków oraz pozostałych spotkań i dyskusji zostaną przekazane Senatowi UW. To właśnie Senat będzie odpowiedzialny za przygotowanie nowego Statutu UW. Według projektu ustawy uczelnie będą miały na to czas do października 2019 roku. Prace nad Statutem, którego znacznie w nowym systemie będzie znaczenie większe niż obecnie, będą toczyły się w komisjach senackich.