Uniwersytet Warszawski Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie na UW

Do roku akademickiego 2018/2019 w ofercie Uniwersytetu było 35 programów studiów doktoranckich – zwanych również studiami III stopnia. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie.

Szkoły doktorskie

Rekrutacja do szkół doktorskich UW

 

Liczba doktorantów na UW

3041 doktorantów kształciło się w 2017 roku na UW. Od kilku lat zwiększa się liczba obcokrajowców, którzy na UW podjęli studia doktoranckie. W roku 2017 wynosiła 284 osoby. Najwięcej zagranicznych studentów III stopnia pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Włoch oraz Rosji.

 

Doktoranci aktywnie uczestniczą w projektach badawczych. Dzięki licznym grantom otrzymywanym przez doświadczonych uczonych najmłodsi naukowcy mogą brać udział w pracach zespołów badawczych oraz otrzymywać dodatkowe stypendium. Takie warunki stwarza m.in. wyróżnienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 

W 2014 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przygotowała raport na temat studiów doktoranckich na UW.