Uniwersytet Warszawski Studia doktoranckie

Oferta studiów doktoranckich

W ofercie Uniwersytetu jest 35 programów studiów doktoranckich – zwanych również studiami III stopnia – które osobom z tytułem magistra dają szansę zdobycia wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także umożliwiają współpracę z cenionymi polskimi i zagranicznymi uczonymi. Kandydaci oprócz tradycyjnych studiów doktoranckich mogą wybierać także niestandardowe, np. studia interdyscyplinarne lub międzywydziałowe.

 

W latach 2008-2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała 4 edycje konkursów na sfinansowanie 4- lub 5-letnich Międzynarodowych Projektów Doktoranckich. Uniwersytet zyskał dofinansowanie na 6 programów. Ich realizacja zakończyła się w 2015 roku.

 

Liczba doktorantów na UW

3041 doktorantów kształciło się w 2017 roku na UW. Od kilku lat zwiększa się liczba obcokrajowców, którzy na UW podjęli studia doktoranckie. W roku 2017 wynosiła 284 osoby. Najwięcej zagranicznych studentów III stopnia pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Włoch oraz Rosji.

 

Doktoranci aktywnie uczestniczą w projektach badawczych. Dzięki licznym grantom otrzymywanym przez doświadczonych uczonych najmłodsi naukowcy mogą brać udział w pracach zespołów badawczych oraz otrzymywać dodatkowe stypendium. Takie warunki stwarza m.in. wyróżnienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 

W 2014 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przygotowała raport na temat studiów doktoranckich na UW.

 

Szkoły doktorskie

Obecnie na uczelni trwa proces, który ma sprawić, że zacieśni się współpraca wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych przy organizacji oraz podczas prowadzenia studiów podyplomowych. Ważnym elementem tych zmian jest tworzenie interdyscyplinarnych programów studiów, prowadzonych wspólnie przez kilka jednostek uniwersyteckich. Coraz częściej będą też stosowane nowe i zróżnicowane formy dydaktyczne. Słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne.

Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Koncepcja szkół doktorskich na UW