Uniwersytet Warszawski Studia doktoranckie / Szkoły Doktorskie

Kierunki III stopnia

Do roku akademickiego 2018/2019 w ofercie Uniwersytetu były 33 programy studiów doktoranckich, zwanych również studiami III stopnia. W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegają zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie. Osoby, które do roku 2018/2019 rozpoczęły kształcenie na studiach III stopnia, dokończą je w dotychczasowym trybie.

Liczba doktorantów na UW

W 2021 roku na UW kształciło się 2,1 tys. doktorantów, w tym 260 cudzoziemców. Wśród zagranicznych doktorantów najwięcej osób pochodziło z Indii (40), Iranu (25), Włoch (24) i Ukrainy (18). Obcokrajowcy stanowili ponad 12% ogólnej liczby doktorantów.

 

Doktoranci aktywnie uczestniczą w projektach badawczych. Dzięki licznym grantom otrzymywanym przez doświadczonych uczonych najmłodsi naukowcy mogą brać udział w pracach zespołów badawczych oraz otrzymywać dodatkowe stypendium. Takie warunki stwarza m.in. wyróżnienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 

W 2014 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przygotowała raport na temat studiów doktoranckich na UW.