Uniwersytet Warszawski Studia doktoranckie

W ofercie Uniwersytetu jest 35 programów studiów doktoranckich – zwanych również studiami III stopnia – które osobom z tytułem magistra dają szansę zdobycia wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także umożliwiają współpracę z cenionymi polskimi i zagranicznymi uczonymi.

 

Interdyscyplinarne programy doktoranckie

Kandydaci oprócz tradycyjnych studiów doktoranckich mogą wybierać także niestandardowe, np. studia interdyscyplinarne lub międzywydziałowe:

 

 

Międzynarodowe programy doktoranckie

W latach 2008-2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała 4 edycje konkursów na sfinansowanie 4- lub 5-letnich Międzynarodowych Projektów Doktoranckich. Uniwersytet zyskał dofinansowanie na 6 programów. Ich realizacja zakończyła się w 2015 roku.

 

 

Liczba doktorantów na UW

3041 doktorantów kształciło się w 2017 roku na UW. Od kilku lat zwiększa się liczba obcokrajowców, którzy na UW podjęli studia doktoranckie. W roku 2017 wynosiła 284 osoby. Najwięcej zagranicznych studentów III stopnia pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Włoch oraz Rosji.

 

Stabilna liczba doktorantów oznacza dla Uniwersytetu wzmocnienie naukowego potencjału uczelni. Studenci tych studiów aktywnie uczestniczą w projektach badawczych. Dzięki licznym grantom otrzymywanym przez doświadczonych uczonych najmłodsi naukowcy mogą brać udział w pracach zespołów badawczych oraz otrzymywać dodatkowe stypendium. Takie warunki stwarza m.in. wyróżnienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 

W 2014 roku Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przygotowała raport na temat studiów doktoranckich na UW.