Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia to nowy podmiot kolegialny wprowadzony na UW przez Statut uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat uczelni. URK zajmuje się koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Czuwa nad realizacją bieżącej polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów. 27 listopada rektor UW wydał obwieszczenie o ogłoszeniu składu URK. … Czytaj dalej Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia