Rady szkół doktorskich

Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał rady 4 szkół doktorskich działających na uniwersytecie: Międzydziedzinowej SD, SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, SD Nauk Społecznych, SD Nauk Humanistycznych. Zgodnie z regulaminami szkół doktorskich UW w skład rad wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych (w przypadku rady międzydziedzinowej – dziedzin) reprezentowanych w szkole, przedstawiciele doktorantów, a także … Czytaj dalej Rady szkół doktorskich