Uniwersytet Warszawski Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

W ofercie edukacyjnej UW oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Podczas przygotowywania programów tych studiów są brane pod uwagę zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwinięciu zainteresowań. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

 

Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 130 programów studiów podyplomowych (również z obcym językiem wykładowym). Niektóre programy studiów zawierają zajęcia e-lerningowe, prowadzone na uniwersyteckiej platformie Kampus, którą administruje Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji.

 

Obecnie na uczelni trwa proces, który ma sprawić, że zacieśni się współpraca wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych przy organizacji oraz podczas prowadzenia studiów podyplomowych. Ważnym elementem tych zmian jest tworzenie interdyscyplinarnych programów studiów, prowadzonych wspólnie przez kilka jednostek uniwersyteckich. Coraz częściej będą też stosowane nowe i zróżnicowane formy dydaktyczne. Słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne.

 

MBA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Program Executive MBA@UW (wcześniej: Warsaw-Illinois Executive MBA) został uznany w 2015 roku za najbardziej prestiżowy program MBA w Polsce w rankingu fundacji „Perspektywy”, a w międzynarodowym ranking Best Masters 2017 MBA@UW zajął drugą pozycję.

 

Szkoła Edukacji – bezpłatne, roczne studia dla przyszłych nauczycieli

Uniwersytet Warszawski z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przygotował studia dla absolwentów matematyki i filologii polskiej, którzy chcą zostać nauczycielami. To nietypowe roczne studia podyplomowe prowadzone w trybie dziennym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i ściśle łączą teorię z praktyką). Studia w roku 2017/2018 będą bezpłatne. Dla kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie Szkoły Edukacji.