Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni w maju. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką. Od początku roku akademickiego zespół rektorski zaprezentował po kolei: koncepcję szkół doktorskich, nowego modelu kształcenia, zasad powoływania rady uczelni, zasad funkcjonowania rad naukowych dyscyplin i dziedzin, senatu oraz funkcji kierowniczych. Koncepcje te były omawiane m.in. na … Czytaj dalej Projekt Statutu UW