Senat UW w sprawie wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym

Senat UW podczas posiedzenia 6 grudnia podjął uchwałę w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. „Projekt przedstawiony w trakcie Narodowego Kongresu Nauki jest dobrą podstawą do dalszych prac legislacyjnych, które powinny się toczyć z aktywnym udziałem instytucji przedstawicielskich w szkolnictwie wyższym i nauce” – napisano w dokumencie. Uchwała Senatu UW … Czytaj dalej Senat UW w sprawie wprowadzenia zmian w szkolnictwie wyższym