W Łodzi trwa konferencja Narodowego Kongresu Nauki zatytułowana „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”. Transmisję można oglądać online.

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” to kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, która odbywa się w Łodzi od 25 do 26 maja.

 

Transmisja online dostępna jest poprzez stronę internetową NKN

 

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Panele dyskusyjne dotyczyć będą różnych modeli finansowania nauki na świecie, parametrów finansowania uczelni oraz roli finansowania doskonałości naukowej. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

 

25 maja odbył się panel zatytułowany „Modele finansowania uczelni publicznych”, w którym udział wziął prof. Andrzej Tarlecki, prorektor UW ds. kadrowych i polityki finansowej.

 

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz łódzkie środowisko akademickie.

 

Program konferencji dostępny jest na stronie NKN

 

Kolejna konferencja na UW

Założenia do tzw. Ustawy 2.0 przedstawione zostaną 19 i 20 września w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki. Kongres poprzedzają konferencje programowe organizowane w różnych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się 19 i 20 czerwca, dotyczyć będzie ustroju i zarządzania w szkolnictwie wyższym.