13 listopada na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu oraz 26 listopada na kampusie na Ochocie odbyły się spotkania otwarte dla społeczności UW dotyczące zmian w organizacji dydaktyki. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także pokazywane w ich trakcie prezentacje – prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej.
Prezentacja prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki
Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego
Nagranie video ze spotkania 13 listopada 2019 r.

 

Nagranie video ze spotkania 26 listopada 2019 r.

 

Spotkania dot. spraw kadrowych

W grudniu odbędą się dwa kolejne spotkania dla społeczności UW. Tym razem poświęcone będą zmianom w sprawach kadrowych. W ich trakcie poruszone zostaną m.in. tematy: ścieżek kariery, zatrudnienia w drodze konkursów, procedury awansu wewnętrznego oraz pensum nauczyciela akademickiego.

 

  • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji
  • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

Zachęcamy do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl zagadnień związanych ze sprawami kadrowymi, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.