Uniwersytet Warszawski Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2023/2024

 

Kalendarz akademicki 2023/2024 (pdf)

 

Semestr zimowy 1 X 2023–18 II 2024

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 2 X–29 X 2023
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 20 X 2023
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 30 X–3 XII 2023
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2023/2024, 1 X 2023–18 II 2024
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4–21 XII 2023
 • wakacje zimowe, 22 XII 2023–7 I 2024
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III, 8–28 I 2024
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 19 I 2024

sesja zimowa 29 I–11 II 2024

 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 29–30 I 2024

przerwa międzysemestralna 12–18 II 2024

Semestr letni 19 II–30 IX 2024

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 19 II–17 III 2024
 • sesja poprawkowa semestru zimowego, 23 II–3 III 2024
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2, 24 II 2024
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2023/2024 (dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego), 4–31 III 2024
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 15 III 2024
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 18 III–28 IV 2024
 • wakacje wiosenne, 28 III–2 IV 2024
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 29 IV–16 VI 2024
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych, 2 V 2024, 10–11 V 2024 (Juwenalia), 31 V–2 VI 2024
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 1 VI 2024
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2023/2024, 1 VI–30 IX 2024

sesja letnia, 17 VI–7 VII 2024

 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 17–18 VI 2024

wakacje 8 VII–30 IX 2024

 • blok wakacyjny I, 15 VII–16 VIII 2024
 • blok wakacyjny II, 26 VIII–20 IX 2024

sesja poprawkowa semestru letniego 2 IX–15 IX 2024

 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 2–3 IX 2024
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2023/2024, 16–30 IX 2024

 

Organizację roku akademickiego 2023/2024 dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Chemii, Wydział Fizyki oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki określa załącznik nr 1 do postanowienia nr 5 rektora UW z 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 202/2024 na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Organizację roku akademickiego 2023/2024 dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii określa załącznik nr 2 do postanowienia nr 5 rektora UW z 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim >> 

 

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn