Uniwersytet Warszawski Kalendarz akademicki 2022–2023

Kalendarz akademicki 2022–2023

Kalendarz akademicki 2022/2023 (pdf)

 

Semestr zimowy 1 X 2022–19 II 2023

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 3 X–30 X 2022
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 21 X 2022
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 2 XI–4 XII 2022
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2022/2023, 1 X 2022–19 II 2023
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 5–22 XII 2022
 • wakacje zimowe, 23 XII 2022–8 I 2023
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III, 9–29 I 2023
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 31 X 2022
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 20 I 2023
sesja zimowa 30 I–12 II 2023
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 30–31 I 2023
przerwa międzysemestralna 13–19 II 2023

Semestr letni 20 II–30 IX 2023

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 20 II–19 III 2023
 • sesja poprawkowa semestru zimowego, 24 II–5 III 2023
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2, 25 II 2023
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2022/2023 (dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego), 6–31 III 2023
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów, 17 III 2023
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 20 III–30 IV 2023
 • wakacje wiosenne, 6–11 IV 2023
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4 V–18 VI 2023
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych, 2 V 2023, 12–13 V 2023 (Juwenalia), 9–11 VI 2023
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 2 VI 2023
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2023/2024, 1 VI–30 IX 2023
sesja letnia, 19 VI–9 VII 2023
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 19–20 VI 2023
wakacje 9 VII–30 IX 2023
 • blok wakacyjny I, 10 VII–18 VIII 2023
 • blok wakacyjny II, 28 VIII–22 IX 2023
sesja poprawkowa semestru letniego 28 VIII–10 IX 2023
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 28–29 VIII 2023
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2022/2023, 11–30 IX 2023