Spotkanie z doktorami habilitowanymi

13 maja odbyło się na uniwersytecie spotkanie rektorów UW z pracownikami uczelni posiadającymi stopień doktora habilitowanego, którzy nie są zatrudnieni na stanowiskach profesorskich. Było ono poświęcone sytuacji tych osób w kontekście zmian wynikających z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na UW pracuje około 600 osób posiadających stopień doktora habilitowanego zatrudnionych na stanowisku … Czytaj dalej Spotkanie z doktorami habilitowanymi