Uchwały Senatu UW w sprawie szkół doktorskich

Senat UW w trakcie posiedzenia 17 kwietnia przyjął uchwały w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW oraz warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020. Senatorowie dyskutowali także na temat „Propozycji postanowień Statutu UW” opracowanych przez Zespół ds. Statutu. Od połowy lutego na uczelni działają cztery powołane przez rektora … Czytaj dalej Uchwały Senatu UW w sprawie szkół doktorskich