Uniwersytet Warszawski Studia I i II stopnia

Bogata oferta

Uniwersyteckie wydziały i inne jednostki prowadzą ponad sto kierunków i specjalności wszystkich trybów studiów, od „a” jak administracja do „z” jak zastosowanie fizyki w biologii i medycynie. Co roku Uniwersytet dodaje do nich nowe propozycje. Absolwenci UW niezależnie od tego, który kierunek studiowali, dobrze radzą sobie na rynku pracy. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych wśród absolwentów.

Studia z gwarancją jakości

Uniwersytet przywiązuje dużą wagę do jakości kształcenia. Pracując nad ulepszaniem programów nauczania, uczelnia podlega kontroli wewnętrznej, jak również tej przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna. Więcej o jakości kształcenia

 

Programy interdyscyplinarne

Wizytówką Uniwersytetu są studia interdyscyplinarne. Ta forma kształcenia ma na UW długą tradycję i stale się rozwija. Pierwsze studia utworzono na początku lat 90., były to międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze oraz humanistyczne, a także międzywydziałowe studia ochrony środowiska. MISH oraz MISMaP szybko zyskały renomę, a inne polskie uczelnie traktowały ich program za wzór organizacji studiów interdyscyplinarnych. Ogromną zaletą studiów międzyobszarowych jest to, że ich studenci mogą w dużej mierze samodzielnie kształtować swój program nauczania i korzystać z oferty całego Uniwersytetu. W ostatnich latach uruchomiono na Uniwersytecie także wiele makrokierunków. Na liście programów międzyobszarowych i makrokierunków prowadzonych przez UW są w tej chwili:

 

Kierunki w językach obcych

Na Uniwersytecie można studiować nie tylko po polsku. Do wyboru jest 26 programów w języku angielskim, które są prowadzone zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studiować po angielsku można m.in. archeologię, chemię, ekonomię, filozofię, finanse, inwestycje i rachunkowość, psychologię oraz zarządzanie międzynarodowe. Z tego typu oferty korzystają nie tylko cudzoziemcy, ale też studenci polscy, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Z roku na rok wzrasta także liczba przedmiotów prowadzonych na UW w językach obcych na kierunkach polskojęzycznych. Obecnie do wyboru jest ok. 2 tys. tego typu zajęć.

 

E-nauczanie

Coraz więcej zajęć na Uniwersytecie prowadzonych jest przez internet. E-nauczanie na UW odbywa się przez platformę edukacyjną Moodle. W 2017 roku korzystało z niej ponad 29 tys. osób. Przez internet można odbyć zajęcia ogólnouniwersyteckie. Obecnie do wyboru jest ok. 30 zajęć różnego typu. Są to przedmioty dostępne dla wszystkich studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z dziedziny niekoniecznie związanej z ich kierunkiem studiów. Można poznać artystyczno-literackie życie Paryża, pogłębić wiedzę o poprawnej polszczyźnie albo dowiedzieć się więcej o problemach związanych z katastrofami geologicznymi.

 

Przez internet można też uczyć się języków obcych. Część tradycyjnych lektoratów zastępują e-lektoraty, dzięki nim można przed własnym komputerem podszkolić język angielski, czeski, chorwacki, niemiecki albo rosyjski. Na platformie dostępne są też testy poziomujące, próbne egzaminy certyfikacyjne na poziomie B2 oraz repetytoria językowe do powtórzenia materiału przed zaliczeniami.

 

Studenci pierwszego roku mogą też przejść obowiązkowe szkolenia biblioteczne i BHP odbywające się przez internet, a osoby spoza społeczności akademickiej uczestniczyć w kursach otwartych (płatne).

Zobacz więcej