Uniwersytet Warszawski Studia I i II stopnia

Uniwersytet Warszawski należy do 3% najlepszych uczelni na świecie według rankingów THE, QS i ARWU, zajmuje pierwsze pozycje w krajowych rankingach szkół wyższych. Uniwersyteckie wydziały i inne jednostki prowadzą ponad 200 kierunków i specjalności wszystkich trybów studiów, od „a” jak administracja do „z” jak zastosowania fizyki w biologii i medycynie. Co roku Uniwersytet dodaje do nich nowe propozycje. Absolwenci UW niezależnie od tego, który kierunek studiowali, dobrze radzą sobie na rynku pracy. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych wśród absolwentów.

Uniwersytet Warszawski oferuje:

  • ponad 200 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych
  • 44 programy w języku angielskim
  • 3 programy studiów wspólnych
  • indywidualne studia międzydziedzinowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, a także inne programy interdyscyplinarne
  • kierunki, na które można aplikować w ramach procedury PEU/RPL „Potwierdzenie efektów uczenia się”
  • programy z elementami nauk medycznych oraz inżynieryjno-technicznych
  • 4 programy kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera

Studia z gwarancją jakości

Uniwersytet przywiązuje dużą wagę do jakości kształcenia. Pracując nad ulepszaniem programów nauczania, uczelnia podlega kontroli wewnętrznej, jak również tej przeprowadzanej przez instytucje zewnętrzne, takie jak Polska Komisja Akredytacyjna. Więcej o jakości kształcenia >>

 

Kierunki w językach obcych

Na Uniwersytecie można studiować nie tylko po polsku. Do wyboru są 44 programy w języku angielskim, które są prowadzone zarówno na I, jak i II stopniu studiów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studiować po angielsku można m.in. archeologię, chemię, ekonomię, filozofię, finanse, fizykę, psychologię oraz stosunki międzynarodowe. Z tego typu oferty korzystają nie tylko cudzoziemcy, ale też studenci polscy, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Z roku na rok wzrasta także liczba przedmiotów prowadzonych na UW w językach obcych na kierunkach polskojęzycznych.

 

E-nauczanie

Na UW część zajęć ogólnouniwersyteckich i kierunkowych, także wybrane egzaminy, szkolenia, kursy (w tym kursy repetytoryjne z języków obcych), testy poziomujące i posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w formie zdalnej. W formule

mieszanej (blended learning) przeprowadzana jest część lektoratów. W trybie zdalnym przeprowadzane są również rozmowy i  egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na wybrane kierunki studiów.

 

Działania te są realizowane z wykorzystaniem siedmiu platform administrowanych i utrzymywanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (Kampus, Kampus 2, Kampus-egzaminy [1 i 2], Kampus-pracownik, Kampus-Projekty, Kampus-rekrutacja). Na platformach Kampus oraz Kampus 2 w 2022 roku założono łącznie 3814 nowych kursów. Korzystało z nich w sumie 51 871 użytkowników. Na platformach egzaminacyjnych przeprowadzono 239 egzaminów dla 9488 użytkowników. Na platformie Kampus-pracownik założono 210 kursów, z których skorzystało 1440 osób. Odbyło się także 51 egzaminów rekrutacyjnych dla 2293 kandydatów na studia.

 

Studenci pierwszego roku mogą też przejść obowiązkowe szkolenia biblioteczne i BHP odbywające się przez internet.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn