Rady naukowe dyscyplin i dziedzin

Podczas posiedzenia 20 marca Senat UW dyskutował nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania rad naukowych dyscyplin oraz rady naukowej dziedzin na uniwersytecie. Dyskusja dotyczyła m.in. składu i liczebności rad, a także sposobu wyłaniania ich członków. Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie … Czytaj dalej Rady naukowe dyscyplin i dziedzin