Uniwersytet Warszawski Dotacje dla UW

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego została ustanowiona w 1988 r. przez rektora uczelni. W 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja działa na rzecz rozwoju wydziałów i innych jednostek uczelni, a także wspiera studencki ruch naukowy i artystyczny. Środki fundacji przeznaczane są na dofinansowanie projektów naukowych, publikacji, organizację konferencji oraz udział pracowników i studentów w sympozjach krajowych i zagranicznych. Fundacja udziela stypendiów naukowych pracownikom Uniwersytetu. Rocznie wspiera kilkadziesiąt inicjatyw (w 2012 roku udzieliła 94 dotacji na kwotę ponad 600 tys. zł).

 

Dotacje, darowizny

Za pośrednictwem fundacji sponsorzy mogą przekazać środki wybranym wydziałom i jednostkom Uniwersytetu Warszawskiego. Większość środków przeznaczana jest na konkretne, określane przez darczyńców cele.

 

1% podatku

Dzięki statusowi organizacji pożytku publicznego fundacja może otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (KRS 0000218937).

Fundacja UW  

ul. Dobra 68/70

00-312 Warszawa

tel. 22 55 20 882

fundacja(at)fuw.pl

www.fuw.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn