Uniwersytet Warszawski Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni to kompleksowy program przemiany Uniwersytetu. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni, a także zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

W latach 2016-2025 uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji – na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Realizacja programu pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania.

 

Inwestycje realizowane są w sposób partycypacyjny. Przyszli użytkownicy budynków będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki. Do 2025 roku uczelnia otrzyma na realizację programu z budżetu państwa około 1 mld złotych.

 

Cele programu wieloletniego

 • rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych,
 • większe umiędzynarodowienie uczelni,
 • rozwój programu kształcenia przez całe życie,
 • rozwój przedsiębiorczości akademickiej,
 • wspieranie innowacyjnych form kształcenia,
 • podnoszenie jakości życia publicznego.

 

Fakty i liczby

 • 3 listopada 2015 roku – uchwała Rady Ministrów o wsparciu rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; zmiany: 13 stycznia 2017 roku; 19 lipca 2018 roku (dokumenty >>)
 • cel główny: ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji UW, zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze
 • sposób osiągnięcia celów: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju UW przez rozbudowę i modernizację infrastruktury uczelni
 • 18 inwestycji planowanych w ramach programu
 • 190 tys. m² – powierzchnia nowych oraz zmodernizowanych budynków
 • 970 110 500 – budżet programu, w tym 945 110 500 ze środków państwowych, 25 000 000 ze środków UW
 • 2016-2025 – lata realizacji programu.

Więcej o programie wieloletnim UW

 

Dodatkowe materiały

„W sąsiedztwie”, pismo uczelni „UW”, 2/99, lipiec 2021 (pdf)

 

„Na placu budowy”,  pismo uczelni „UW”, 3/96, wrzesień 2020 (pdf)

 

„Z dziennika budowy”, pismo uczelni „UW”, 1/94, luty 2020 (pdf)

 

„Pierwsze zakończone inwestycje”, pismo uczelni „UW”, 5/93, grudzień 2019 (pdf)

 

„Konkurs na projekt Bednarskiej”, pismo uczelni „UW”, 4/92, wrzesień 2019 (pdf)

 

„Rusza II etap budowy Dobrej 55”, pismo uczelni „UW”, 3/91, czerwiec 2019 (pdf)

 

„Najlepsze projekty górnego dziedzińca”, pismo uczelni „UW”, 2/90, marzec 2019 (pdf)

 

„Miasteczko akademickie na Służewcu”, pismo uczelni „UW”, 1/89, luty 2019 (pdf)

 

„Programowe prace w toku”, pismo uczelni „UW”, 5/88, grudzień 2018 (pdf)

 

„Aktualizacja programu wieloletniego”, pismo uczelni „UW”, 4/87, październik 2018 (pdf)

 

„Dziennik budowy”, pismo uczelni „UW”, 3/86, czerwiec 2018 (pdf)

 

„Najlepsze projekty dla psychologii”, pismo uczelni „UW”, 2/85, marzec 2018 (pdf)

 

„Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 1/84, styczeń 2018 (pdf)

 

„Pod wymiar”, pismo uczelni „UW”, 1/80, styczeń 2017 (pdf)

 

„Zamiast naśladować innych, sami bądźmy inspiracją – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Powrót do korzeni czy nowe otwarcie? – rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Milard ostatniej szansy”, pismo uczelni „UW”, 1/76, luty 2016 (pdf)

 

„Dobra uchwała”, pismo uczelni „UW”, 5/75, grudzień 2015 (pdf)