Uniwersytet Warszawski Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

– Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany Uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej. A nasze dotychczasowe sukcesy i niekwestionowana pozycja lidera w Polsce są gwarancją właściwego wykorzystania środków przewidzianych przez władze państwowe – mówi o programie wieloletnim prof. Marcin Pałys, rektor UW. Program jest jednym z narzędzi osiągnięcia strategicznego celu uczelni, a więc umocnienia pozycji UW jako uniwersytetu badawczego: prowadzącego badania na najwyższym poziomie i opierającego kształcenie na ich wynikach, rozpoznawalnego na świecie i przyciągającego studentów oraz pracowników z zagranicy, silnie oddziałującego na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

Realizacja programu przyniesie korzyści dla całej społeczności Uniwersytetu oraz naszego otoczenia społecznego i gospodarczego. Pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

 

W latach 2016-2025 Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji – na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Każda z inwestycji realizowane będzie w sposób partycypacyjny, przyszli użytkownicy budynków będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki. Uczelnia otrzyma na realizację programu z budżetu państwa około 1 mld złotych. – Inwestycje programu wieloletniego nie są celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia celów, które stawiamy przed Uniwersytetem. Do tego potrzebne są możliwości i umiejętności łączenia różnych dziedzin, ponieważ wszystkie ważne społecznie problemy są zagadnieniami interdyscyplinarnymi. Dlatego przebudowa i modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowych ma sprzyjać takiej współpracy i zmniejszać atomizację Uniwersytetu – mówi o głównych celach programu wieloletniego prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Cele programu wieloletniego

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

1. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych

2. większe umiędzynarodowienie uczelni

3. rozwój programu kształcenia przez całe życie

4. rozwój przedsiębiorczości akademickiej

5. wspieranie innowacyjnym form kształcenia

6. podnoszenie jakości życia publicznego

Więcej o programie wieloletnim UW

Chcemy budować obiekty wielofunkcyjne. Ma się w nich znaleźć miejsce dla wydziałów, a także mają one spełniać funkcje ogólnouniwersyteckie i społeczne. Przestrzeń zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby przeciwdziałać powstawaniu małych, oddzielonych od siebie wysepek, aby sprzyjała kontaktom, wymianie myśli i nawiązywaniu współpracy. Aby to się udało, potrzebne będzie także stosowanie elastycznych form organizacyjnych dla dydaktyki i badań – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Dodatkowe materiały

„Pod wymiar”, pismo uczelni „UW”, 1/80, styczeń 2017 (pdf)

 

„Zamiast naśladować innych, sami bądźmy inspiracją – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Powrót do korzeni czy nowe otwarcie? – rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Dobra uchwała”, pismo uczelni „UW”, 5/75, grudzień 2015 (pdf)