Uniwersytet Warszawski Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

 

Program wieloletni to kompleksowy program przemiany Uniwersytetu. Jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni, a także zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

Zgodnie z uchwałą nr 136 Rady Ministrów z 18 października 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”, realizacja programu została wydłużona do 2027 roku.

 

Nowelizacja uchwały związana jest z koniecznością dostosowania programu do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W latach 2016-2027 uniwersytet zrealizuje 14 inwestycji – na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Realizacja programu pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania.

 

Inwestycje realizowane są w sposób partycypacyjny. Przyszli użytkownicy budynków będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki. Do 2027 roku uczelnia otrzyma na realizację programu z budżetu państwa około 1 mld złotych.

 

W związku z wydłużeniem czasu realizacji programu zmieniła się także jego nazwa. Obecnie plan inwestycyjny UW realizowany jest pod nazwą: program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”.

 

Cele programu wieloletniego

 • rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych,
 • większe umiędzynarodowienie uczelni,
 • rozwój programu kształcenia przez całe życie,
 • rozwój przedsiębiorczości akademickiej,
 • wspieranie innowacyjnych form kształcenia,
 • podnoszenie jakości życia publicznego.

 

Fakty i liczby

 • 3 listopada 2015 roku – uchwała Rady Ministrów o wsparciu rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; zmiany: 13 stycznia 2017 roku; 19 lipca 2018 roku; 18 października 2021 roku, 14 lipca 2023 roku, (dokumenty >>)
 • cel główny: ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji UW, zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze
 • sposób osiągnięcia celów: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju UW przez rozbudowę i modernizację infrastruktury uczelni
 • 14 inwestycji w ramach programu
 • 148 753 tys. m2– powierzchnia nowych oraz zmodernizowanych budynków
 • 973 440 440 – budżet programu, w tym 945 110 500 ze środków państwowych, 28 329 940 ze środków UW
 • 2016-2027 – lata realizacji programu

Więcej o programie wieloletnim UW

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2027” dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

Dofinansowanie – 945 110 500

Wartość całkowita – 973 440 440

 

Lista wszystkich projektów finansowanych ze środków budżetu państwa dostępna jest w Sprawozdaniu rektora UW z działalności uczelni (załączniki internetowe) dostępnego na stronie  www.uw.edu.pl/uniwersytet/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

Dodatkowe materiały

„Sportowa Ochota”, pismo uczelni „UW”, 1/110, kwiecień 2024 (pdf)

 

„Akademik coraz bliżej”, pismo uczelni „UW” 4/109, grudzień 2023 (pdf)

 

„Zielono przez cały rok”, pismo uczelni „UW” 4/109, grudzień 2023 (pdf)

 

„Przyjazne inwestycje”, pismo uczelni „UW” 3/108, wrzesień 2023 (pdf)

 

„Coraz bliżej otwarcia”, pismo uczelni „UW” 2/107, lipiec 2023 (pdf)

 

„Z myślą o studentach”, pismo uczelni „UW” 1/106, kwiecień 2023 (pdf)

 

„Druga największa inwestycja”, pismo uczelni „UW” 4/105, grudzień 2022 (pdf)

 

„Nowocześnie i przytulnie”, pismo uczelni „UW”  3/104, październik 2022 (pdf)

 

„Językowe zagłębie”, pismo uczelni „UW” 2/103, lipiec 2022 (pdf)

 

„Siódmy akademik”, pismo uczelni „UW” 4/101, grudzień 2021 (pdf)

 

„W sąsiedztwie”, pismo uczelni „UW”, 2/99, lipiec 2021 (pdf)

 

„Na placu budowy”,  pismo uczelni „UW”, 3/96, wrzesień 2020 (pdf)

 

„Z dziennika budowy”, pismo uczelni „UW”, 1/94, luty 2020 (pdf)

 

„Pierwsze zakończone inwestycje”, pismo uczelni „UW”, 5/93, grudzień 2019 (pdf)

 

„Konkurs na projekt Bednarskiej”, pismo uczelni „UW”, 4/92, wrzesień 2019 (pdf)

 

„Rusza II etap budowy Dobrej 55”, pismo uczelni „UW”, 3/91, czerwiec 2019 (pdf)

 

„Najlepsze projekty górnego dziedzińca”, pismo uczelni „UW”, 2/90, marzec 2019 (pdf)

 

„Miasteczko akademickie na Służewcu”, pismo uczelni „UW”, 1/89, luty 2019 (pdf)

 

„Programowe prace w toku”, pismo uczelni „UW”, 5/88, grudzień 2018 (pdf)

 

„Aktualizacja programu wieloletniego”, pismo uczelni „UW”, 4/87, październik 2018 (pdf)

 

„Dziennik budowy”, pismo uczelni „UW”, 3/86, czerwiec 2018 (pdf)

 

„Najlepsze projekty dla psychologii”, pismo uczelni „UW”, 2/85, marzec 2018 (pdf)

 

„Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 1/84, styczeń 2018 (pdf)

 

„Pod wymiar”, pismo uczelni „UW”, 1/80, styczeń 2017 (pdf)

 

„Zamiast naśladować innych, sami bądźmy inspiracją – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Powrót do korzeni czy nowe otwarcie? – rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Milard ostatniej szansy”, pismo uczelni „UW”, 1/76, luty 2016 (pdf)

 

„Dobra uchwała”, pismo uczelni „UW”, 5/75, grudzień 2015 (pdf)

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn