Uniwersytet Warszawski Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

Kompleksowy program przemiany uniwersytetu

– Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej. A nasze dotychczasowe sukcesy i niekwestionowana pozycja lidera w Polsce są gwarancją właściwego wykorzystania środków przewidzianych przez władze państwowe – mówi o programie wieloletnim prof. Marcin Pałys, rektor UW. Program jest jednym z narzędzi osiągnięcia strategicznego celu uczelni, a więc umocnienia pozycji UW jako uniwersytetu badawczego: prowadzącego badania na najwyższym poziomie i opierającego kształcenie na ich wynikach, rozpoznawalnego na świecie i przyciągającego studentów oraz pracowników z zagranicy, silnie oddziałującego na otoczenie społeczne i gospodarcze.

 

Realizacja programu przyniesie korzyści dla całej społeczności uniwersytetu oraz naszego otoczenia społecznego i gospodarczego. Pozwoli stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

 

W latach 2016-2025 uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji – na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. Każda z inwestycji realizowana będzie w sposób partycypacyjny, przyszli użytkownicy budynków będą mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb swojej jednostki. Uczelnia otrzyma na realizację programu z budżetu państwa około 1 mld złotych. – Inwestycje programu wieloletniego nie są celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia celów, które stawiamy przed uniwersytetem. Do tego potrzebne są możliwości i umiejętności łączenia różnych dziedzin, ponieważ wszystkie ważne społecznie problemy są zagadnieniami interdyscyplinarnymi. Dlatego przebudowa i modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowych ma sprzyjać takiej współpracy i zmniejszać atomizację uniwersytetu – mówi o głównych celach programu wieloletniego prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Cele programu wieloletniego

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

1. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych

2. większe umiędzynarodowienie uczelni

3. rozwój programu kształcenia przez całe życie

4. rozwój przedsiębiorczości akademickiej

5. wspieranie innowacyjnych form kształcenia

6. podnoszenie jakości życia publicznego

Program wieloletni – fakty i liczby
  • 3 listopada 2015 roku – uchwała Rady Ministrów o wsparciu rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; zmiany: 13 stycznia 2017 roku; 19 lipca 2018 roku (dokumenty >>)
  • cel główny: ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji UW, zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze
  • sposób osiągnięcia celów: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju UW przez rozbudowę i modernizację infrastruktury uczelni
  • 18 inwestycji planowanych w ramach programu
  • 190 tys. m² – powierzchnia nowych oraz zmodernizowanych budynków
  • 970 110 500 – budżet programu, w tym 945 110 500 ze środków państwowych, 25 000 000 ze środków UW
  • 2016-2025 – lata realizacji programu

Chcemy budować obiekty wielofunkcyjne. Ma się w nich znaleźć miejsce dla wydziałów, a także mają one spełniać funkcje ogólnouniwersyteckie i społeczne. Przestrzeń zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby przeciwdziałać powstawaniu małych, oddzielonych od siebie wysepek, aby sprzyjała kontaktom, wymianie myśli i nawiązywaniu współpracy. Aby to się udało, potrzebne będzie także stosowanie elastycznych form organizacyjnych dla dydaktyki i badań – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Więcej o programie wieloletnim UW

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/program-wieloletni

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt budynku przy ul. Furmańskiej

 

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej w Warszawie

 

Uniwersytet 2016-2020 – rozwój inwestycyjny

Zaawansowane prace przy ul. Dobrej 55

Pomysły na projekt budynku przy ul. Bednarskiej

 

 

Dodatkowe materiały

„Z dziennika budowy”, pismo uczelni „UW”, 1/94, luty 2020 (pdf)

 

„Pierwsze zakończone inwestycje”, pismo uczelni „UW”, 5/93, grudzień 2019 (pdf)

 

„Konkurs na projekt Bednarskiej”, pismo uczelni „UW”, 4/92, wrzesień 2019 (pdf)

 

„Rusza II etap budowy Dobrej 55”, pismo uczelni „UW”, 3/91, czerwiec 2019 (pdf)

 

„Najlepsze projekty górnego dziedzińca”, pismo uczelni „UW”, 2/90, marzec 2019 (pdf)

 

„Miasteczko akademickie na Służewcu”, pismo uczelni „UW”, 1/89, luty 2019 (pdf)

 

„Programowe prace w toku”, pismo uczelni „UW”, 5/88, grudzień 2018 (pdf)

 

„Aktualizacja programu wieloletniego”, pismo uczelni „UW”, 4/87, październik 2018 (pdf)

 

„Dziennik budowy”, pismo uczelni „UW”, 3/86, czerwiec 2018 (pdf)

 

„Najlepsze projekty dla psychologii”, pismo uczelni „UW”, 2/85, marzec 2018 (pdf)

 

„Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 1/84, styczeń 2018 (pdf)

 

„Pod wymiar”, pismo uczelni „UW”, 1/80, styczeń 2017 (pdf)

 

„Zamiast naśladować innych, sami bądźmy inspiracją – rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Powrót do korzeni czy nowe otwarcie? – rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju”, pismo uczelni „UW”, 4/79, październik 2016 (pdf)

 

„Milard ostatniej szansy”, pismo uczelni „UW”, 1/76, luty 2016 (pdf)

 

„Dobra uchwała”, pismo uczelni „UW”, 5/75, grudzień 2015 (pdf)