Komitet nominacyjny

Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał komitet nominacyjny, który zgodnie z procedurą wyboru pierwszej rady uczelni uchwaloną przez Senat UW będzie zajmował się rozmowami z kandydatami do rady. Jednym z zadań pierwszej rady będzie zaopiniowanie projektu nowego Statutu UW. Rada uczelni nowy organ przewidziany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kadencja: 4 lata; … Czytaj dalej Komitet nominacyjny