Uniwersytet Warszawski Nauczanie języków obcych

Uniwersytecki system nauczania języków obcych

Na Uniwersytecie można uczyć się 38 języków obcych, zarówno tych bardzo popularnych, takich jak angielski, niemiecki, francuski czy włoski, jak i tych mniej znanych, np. fińskiego, hebrajskiego, perskiego czy hindi. Każdy student ma możliwość skorzystania z 240 godzin zajęć językowych. Szczegółowe informacje o uniwersyteckiej ofercie lektoratów dla studentów oraz wskazówki dotyczące rejestracji żetonowej na zajęcia można znaleźć na w zakładce „student”.

 

Uniwersytecki system nauczania języków obcych został doceniony przez Komisję Europejską organizującą konkurs „European Language Label”. Jego laureaci otrzymują europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. W 2012 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę „European Language Label of the Labels” dla najlepszych projektów wyróżnionych europejskim znakiem innowacyjności w krajach członkowskich UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat. USNJO wygrał wśród polskich projektów.

 

Oferta nauczania języków obcych dla osób spoza UW

Z oferty językowej UW mogą korzystać nie tylko studenci, lecz także osoby spoza uczelni:

  • Szkoła Języków Obcych organizuje intensywne kursy języków obcych w międzysemestralnej przerwie zimowej i podczas wakacji. Do wyboru jest 30 lub 60 godzin zajęć.
  • Szkoła Języków Wschodnich prowadzi zajęcia z języków krajów Europy Wschodniej, języków blisko- i dalekowschodnich, orientalnych i afrykańskich. Wielu z nich szkoła naucza jako jedyna w Polsce. Lektoraty skierowane są przede wszystkim do studentów UW, jednak jeśli grupa jest niepełna na zajęcia mogą zapisywać się również osoby spoza uczelni. Wakacyjne intensywne kursy językowe adresowane są do studentów i osób z zewnątrz. Zajęcia odbywają się w ramach kursów 60- i 120-godzinnych.
  • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” kieruje ofertę do osób zainteresowanych poznaniem naszego kraju i języka. Oprócz zajęć typowo filologicznych, lektorzy kładą nacisk na praktyczną naukę polszczyzny. Kursanci uczestniczą w projekcjach filmowych oraz warsztatach etnograficznych. Centrum oferuje kursy trymestralne na wszystkich poziomach nauczania. Organizuje także kursy wakacyjne od ponad 50 lat. Każdego roku bierze w nich udział około 200 osób z całego świata. Zajęcia – od poziomu początkującego do zaawansowanego – odbywają się w sierpniu. Kursy adresowane są do obcokrajowców – stypendystów Rządu Polskiego, a także do osób skierowanych przez zagraniczne placówki, z którymi UW podpisał umowy o bezpośredniej współpracy. Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursie odpłatnie. Centrum jest uprawnione do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.
  • Uniwersytet Otwarty UW – największy i pierwszy w Polsce uniwersytecki ośrodek kształcenia przez całe życie – oferuje zajęcia z kilkunastu języków na różnym poziomie zaawansowania. Do wyboru są tradycyjne lektoraty i konwersacje, a także kursy kulturowe, biznesowe, prawnicze i inne.
Egzaminy certyfikacyjne

Studenci UW, jak i osoby spoza uczelni, mogą przystąpić do egzaminu z jednego z ok. 30 języków, na podstawie którego wydawany jest certyfikat biegłości językowej. Jest to dokument potwierdzający opanowanie danego języka obcego w mowie i piśmie na jednym z poziomów określonych według wytycznych Rady Europy. Dokument może służyć jako potwierdzenie znajomości języka obcego przy aplikowaniu na studia, ubieganiu się o staż zagraniczny czy pracę. W 2021 roku egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B1, B2, C1 lub C2 zdało 6 300 studentów. Szczegółowe informacje o certyfikacji i jej zasadach są dostępne na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej.