Uniwersytet Warszawski Student

 

 

 

Ankieta dla studentów

Ankietę mogą wypełnić wszyscy studenci. Badanie dotyczy sposobów radzenia sobie z nauką na UW. Jego celem jest opracowanie narzędzi wspierających studentów z trudnościami w uczeniu się, w szczególności z trudnościami w czytaniu. Ankietę przygotowało Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.