Uniwersytet Warszawski Student

Przyznawanie miejsca w akademikach
  • Szczegółowe informacje na temat zakwaterowania w akademikach są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.
  • Pytania dot. wniosków prosimy kierować do koordynatorów ds. stypendium socjalnego na danej jednostce.
  • Biuro ds. Pomocy Materialnej nie przyznaje uprawnień w USOSweb. Więcej informacji o rejestracji do serwisu.
  • Można zamienić akademik, który został przyznany, wtedy należy skorzystać z giełdy miejsc, która została uruchomiona.
  • Najważniejsze terminy dot. wnioskowania o miejsce w domu studenta znaleźć można na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.