Uniwersytet Warszawski Student

Przyznawanie miejsca w akademikach
  • We wtorek 24 sierpnia odbyła się I tura przyznawania miejsc w akademikach. Rektor, po analizie złożonych wniosków oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów, ustalił próg dochodu uprawniający do ubiegania się o miejsce w akademiku na poziomie 2 tys. zł.
  • Osoby, które nie uzyskały miejsca w akademiku w trakcie tej tury mogą ubiegać się o miejsce w trakcie tury III (17 września). Aby ich wniosek wziął udział w kolejnej turze muszą do 16 września wybrać opcję „przekaż do ponownego rozpatrzenia”.
  • W przypadku kolejnych tur dochód uprawniający do ubiegania się o miejsce w akademiku może być inny niż 2 tys. zł albo może zostać zniesiony.
  • Szczegółowe pytania dot. wniosków prosimy kierować do koordynatorów ds. stypendium socjalnego na danej jednostce.
  • Biuro ds. Pomocy Materialnej nie przyznaje uprawnień w USOSweb. Więcej informacji o rejestracji do serwisu.
  • Można zamienić akademik, który został przyznany, wtedy należy skorzystać z giełdy miejsc, która została uruchomiona.
  • Najważniejsze terminy dot. wnioskowania o miejsce w domu studenta znaleźć można w komunikacie Rektora.