Uniwersytet Warszawski Rekrutacja

zapraszamy na UW

 

Kandydaci na studia mają do wyboru ponad 400 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 16 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Wybór uczelni to ważne i trudne zadanie. Czym przyciąga do siebie Uniwersytet? Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia bierze udział ponad 30 tys. osób? Powodów jest co najmniej 10.

 

1. Nauka od najlepszych

Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 3,5 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 850 profesorów. Studenci zapraszani są do udziału w zespołach badawczych, mają możliwość pracy z doświadczonymi wykładowcami.

 

2. Prestiż, rozwój, praca

Z ostatniej ankiety oceniającej jakość kształcenia na UW wynika, że 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na Uniwersytecie. Najbardziej usatysfakcjonowani są studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych. Za najmocniejsze strony UW uznali m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania. Dla kandydatów ważne są perspektywy zatrudnienia, a jak wynika z ostatnich badań absolwentów UW blisko 90% z nich wkrótce po zakończeniu studiów znajduje pracę.

Zobacz więcej

 

3. Studia szyte na miarę

Studia na UW to możliwość wyboru spośród ok. 140 kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Są wśród nich kierunki interdyscyplinarne, łączące w sobie wiedzę z różnych dziedzin. Takie studia pozwalają studentom samodzielnie kształtować program nauczania.

Zobacz więcej

 

4. Co roku coś nowego

Co roku na UW otwierane są nowe kierunki. Podczas ubiegłorocznej rekrutacji po raz pierwszy można się było zapisywać na kognitywistykę oraz bioetykę. Tym razem będzie można rejestrować się na logopedię ogólną i kliniczną na studiach drugiego stopnia, historię i kulturę Żydów oraz Teaching English to Young Learners.

 

5. Sprzęt z pierwszej półki

Co roku poprawiają się warunki pracy i studiowania na uczelni. W 2013 roku na terenie kampusu Ochota otwarto Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Wyposażenie laboratoriów kosztowało więcej niż budowa samego gmachu. Niebawem do użytku oddane zostaną kolejne budynki, Centrum Nowych Technologii i nowa siedziba Wydziału Fizyki. Z nowego budynku, wyposażonego m.in w specjalistyczny sprzęt do tłumaczeń, mogą też korzystać studenci wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Gmach został otwarty w 2012 roku. W planach są kolejne inwestycje, które ułatwiają pracę i studiowanie.

 

6. Więcej niż Warszawa

Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Rosję, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile. Na Ukrainie nasza uczelnia, wspólnie z Uniwersytetem w Ivano-Frankivsku, tworzy właśnie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej.

Zobacz więcej

 

7. A może po arabsku?

Ponad 40 języków proponowanych jest w ramach lektoratów, a wśród nich węgierski, łotewski, macedoński, perski czy hindi. Oprócz studiów filologicznych, jest też 27 programów nauczania w języku angielskim. Politologia na studiach wieczorowych drugiego stopnia wykładana jest też po rosyjsku. Co roku wzrasta liczba przedmiotów prowadzonych na UW w językach obcych na kierunkach polskojęzycznych. Obecnie do wyboru jest ok. 2 tys. tego typu zajęć.

 

8. Labirynty książek

Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ok. 5,8 mln woluminów. To największy akademicki zbiór w kraju. Codziennie odwiedza ją ponad 3,5 tys. osób. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku. W 2011 roku uruchomiono również Akademicką Bibliotekę Cyfrową, która obsługuje studentów z całej Polski.

 

9. Fizyk zgłębia socjologię?

Podczas studiów można brać udział w zajęciach ogólnouniwersyteckich. Są to przedmioty o różnorodnej tematyce. Można wykorzystać 300 godzin tego typu zajęć, a dobiera się je według własnych preferencji. Na studiach kulturoznawczych można zapisać się np. na zajęcia z sokolnictwa, muzyki chóralnej albo fizyki eksperymentalnej. Studenci i doktoranci rozwijają też swoje zainteresowania w kołach naukowych.

Zobacz więcej

 

10. Zajęcia po zajęciach

Uniwersytet dba o wszechstronny rozwój swoich studentów. Na uczelni działa związek sportowy, teatr, chóry, akademickie radio i studenckie magazyny. Na Ochocie znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji, a w nim hala sportowa, ośmiotorowy basen oraz ścianka wspinaczkowa.

Zobacz więcej

Więcej o kształceniu

Trwające rekrutacje SPRAWDŹ

Studenckie newsy:

Bez opłat za drugi kierunek! Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015. Więcej informacji

Od początku kwietnia na stronie głównej UW publikowaliśmy kolejno opisy wszystkich uniwersyteckich wydziałów. Już teraz przeczytać można o wydziałach:

Miejsca w akademikach

Uniwersytet Warszawski ma do dyspozycji sześć akademików. O tym jak starać się o miejsce w jednym z nich i kiedy złożyć wymagane dokumenty, można przeczytać w portalu informacyjnym.

 

Mapa akademików

Mapa akademików UW – do pobrania

Czytaj więcej

 

Zobacz, jak przebiega rekrutacja na studia: