Uniwersytet Warszawski Rekrutacja

zapraszamy na UW

 

Kandydaci na studia mają do wyboru ponad 400 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 16 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Wybór uczelni to ważne i trudne zadanie. Czym przyciąga do siebie Uniwersytet? Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia bierze udział ponad 30 tys. osób? Powodów jest co najmniej 10.

 

1. Nauka od najlepszych

Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 3,5 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 850 profesorów. Studenci zapraszani są do udziału w zespołach badawczych, mają możliwość pracy z doświadczonymi wykładowcami.

 

2. Prestiż, rozwój, praca

Z ostatniej ankiety oceniającej jakość kształcenia na UW wynika, że 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na Uniwersytecie. Najbardziej usatysfakcjonowani są studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych. Za najmocniejsze strony UW uznali m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania. Dla kandydatów ważne są perspektywy zatrudnienia, a jak wynika z ostatnich badań absolwentów UW blisko 90% z nich wkrótce po zakończeniu studiów znajduje pracę.

Niemal pewna praca po UW

 

3. Studia szyte na miarę

Studia na UW to możliwość wyboru spośród ponad 100 kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Są wśród nich kierunki interdyscyplinarne, łączące w sobie wiedzę z różnych dziedzin. Takie studia pozwalają studentom samodzielnie kształtować program nauczania.

Studia I i II stopnia

 

4. Co roku coś nowego

Co roku na UW otwierane są nowe kierunki. W 2013 po raz pierwszy można się było zapisywać na kognitywistykę oraz bioetykę. Rok później otwarto logopedię ogólną i kliniczną na studiach drugiego stopnia, historię i kulturę Żydów oraz Teaching English to Young Learners. W 2015 roku pojawiły się geofizyka w geologii, interdyscyplinarne studia nad dyskursem oraz pomoc humanitarna. Listę nowości z 2016 roku można znaleźć tutaj.

 

5. Sprzęt z pierwszej półki

Co roku poprawiają się warunki pracy i studiowania na uczelni. Na terenie kampusu Ochota otwarto Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii i nowa siedziba Wydziału Fizyki. Z nowego gmachu, wyposażonego m.in w specjalistyczny sprzęt do tłumaczeń, mogą też korzystać studenci wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.

 

6. Więcej niż Warszawa

Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Rosję, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile. Na Ukrainie nasza uczelnia, wspólnie z Uniwersytetem w Ivano-Frankivsku, tworzy właśnie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej.

UW poza Warszawą

 

7. A może po arabsku?

Prawie 40 języków proponowanych jest w ramach lektoratów, a wśród nich węgierski, łotewski, mongolski, perski czy hindi. Oprócz studiów filologicznych, jest też 27 programów nauczania w języku angielskim. Co roku wzrasta liczba przedmiotów prowadzonych na UW w językach obcych na kierunkach polskojęzycznych. Obecnie do wyboru jest ok. 2 tys. tego typu zajęć.

 

8. Labirynty książek

Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ok. 5,8 mln woluminów. To największy akademicki zbiór w kraju. Codziennie odwiedza ją ponad 3,5 tys. osób. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku. W 2011 roku uruchomiono również Akademicką Bibliotekę Cyfrową, która obsługuje studentów z całej Polski.

 

9. Fizyk zgłębia socjologię?

Podczas studiów można brać udział w zajęciach ogólnouniwersyteckich. Są to przedmioty o różnorodnej tematyce. Można wykorzystać 300 godzin tego typu zajęć, a dobiera się je według własnych preferencji. Na studiach kulturoznawczych można zapisać się np. na zajęcia z sokolnictwa, muzyki chóralnej albo fizyki eksperymentalnej. Studenci i doktoranci rozwijają też swoje zainteresowania w kołach naukowych.

Organizacje, kluby, stowarzyszenia

 

10. Zajęcia po zajęciach

Uniwersytet dba o wszechstronny rozwój swoich studentów. Na uczelni działa związek sportowy, teatr, chóry, akademickie radio i studenckie magazyny. Na Ochocie znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji, a w nim hala sportowa, ośmiotorowy basen oraz ścianka wspinaczkowa.

Kultura i sport

Więcej o kształceniu

IRK.OFERTA.UW.EDU.PLINFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA (pdf)DZIEŃ OTWARTY UW

22 kwietnia, Kampus główny, Krakowskie Przedmieście 26/28, 10.00-16.00, zaprezentują się wszystkie wydziały uczelni: humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze.

Plan stoisk (pdf)

Spotkania dla kandydatów (pdf)

Więcej informacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI, I stopień i jednolite magisterskie5 czerwca – początek zapisów

7 lipca – ostatni dzień rekrutacji

19 lipca – ogłoszenie wyników

 

Harmonogram rekrutacji 2017/2018 (pdf)

Zobacz, jak przebiega rekrutacja na studia: