Uniwersytet Warszawski Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Wśród projektów finansowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługują prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC). W latach 2007–2023 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 73 razy, 28 razy – pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Wsparcie przyznawane jest w pięciu kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept oraz ERC Synergy Grants.

dr Agnieszka Brylak, Wydział Neofilologii

2023 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt: Teotl: kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego Środkowego Meksyku

dr hab. Piotr Skowron, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2023 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt: Proporcjonalne algorytmy dla demokratycznych decyzji (PRO-DEMOCRATIC)

dr hab. Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

2022 – Consolidator Grant, 2 mln euro, projekt: Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital

2017 – Starting Grant, projekt: Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz., Wydział Socjologii

2021 – Consolidator Grant, 2 mln euro, projekt: Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights

dr hab. Piotr Garbacz, Wydział Chemii

2021 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt: Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance (NMER)

dr hab. Michał Tomza, Wydział Fizyki

2021 – Starting Grant, prawie 1,5 mln euro, projekt: Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics (QuantMol)

dr Dorota Skowron, Obserwatorium Astronomiczne

2021 – Starting Grant, ponad 1,38 mln euro, projekt: A MISTery of Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets? (LSP-MIST)

dr Michał Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2020 – Starting Grant, 1,4 mln euro, projekt: Decomposition methods for discrete problems

 

dr Wojciech Czerwiński, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2020 – Starting Grant, 1,34 mln euro, projekt: Challenging Problems in Infinite-State Systems (INFSYS)

 

dr hab. Anna Matysiak, Wydział Nauk Ekonomicznych

2019 – Consolidator Grant, 1,99 mln euro, projekt: Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility (LABFER)

prof. Piotr Sankowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2010 – Starting Grant, 1 mln euro, projekt: Practical Approximation Algorithms Library

2015 – Proof of Concept, 150 tys. euro, projekt: Practical Approximation Algorithms

2017 – Consolidator Grant, 1,5 mln euro, projekt: Towards Unification of Algorithmic Tools

dr hab. Marcin Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2016 – Starting Grant, 1,2 mln euro, projekt: Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties

dr Marek Cygan, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2015 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt: Technology transfer between modern algorithmic paradigms

dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki

2013 – Starting Grant, 1,35 mln euro, projekt: Quantum fields and knot homologies

 

dr hab. Natalia Letki, Wydział Filozofii i Socjologii

2009 – Starting Grant 1,73 mln euro, projekt: Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to public goods and the state In Central Eastern Europe

prof. Mikołaj Bojańczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2009 – Starting Grant, 0,8 mln euro, projekt: Expressive power of tree logics

2015 – Consolidator Grant, 1,8 mln euro, projekt: A unified theory of finite-state recognisability

prof. Andrzej Udalski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

2009 – Advanced Grant, 2,5 mln euro, projekt: Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy

prof. Stefan Dziembowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2007 – Starting Grant, 0,87 mln euro, projekt: Cryptography on non-trusted machines

2019 – Advanced Grant, 2,4 mln euro, projekt: Smart-Contract Protocols: Theory for Applications

UW uczestniczył w 2 projektach ERC jako partner instytucjonalny:

 

W 2015 roku grant ERC otrzymał też dr Piotr Nowak, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Polskiej Akademii Nauk. Swój projekt realizuje w PAN.

 

W 2016 roku prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał grant ERC na projekt: A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids. Grant został przeniesiony do PAN.