Uniwersytet Warszawski Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Wśród projektów finansowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej na szczególną uwagę zasługują prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC). Do tej pory ERC przyznała granty naukowcom z UW 33 razy oraz raz badaczowi zagranicznemu, który swój grant będzie realizował na uczelni. Wsparcie przyznawane jest w pięciu kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept oraz ERC Synergy Grants.

prof. Grażyna Jurkowlaniec, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

2023 – Advanced Grant, 2,5 mln euro, projekt:

Scholars, Animals, Images, Geographies, and the Arts: De-exoticizing Eastern Europe in the Early Modern Period

prof. Emanuel Gull, Uniwersytet w Michigan / Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

2023 – Advanced Grant, prawie 3,5 mln euro, projekt:

Predictive algorithms for simulating quantum materials

prof. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2023 – Consolidator Grant, prawie 2 mln euro, projekt: Głęboka optymalizowana generacja peptydów przeciwdrobnoustrojowych (DOG-AMP, ang. Deep optimised generation of antimicrobial peptides)

prof. Szymon Toruńczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2023 – Consolidator Grant,1,94 mln euro, projekt:

Granice strukturalnej podatności (BUKA, ang. Limits of structural tractability)

prof. Paweł Caputa, Wydziału Fizyki

2023 – Consolidator Grant, ponad 1,8 mln euro, projekt:

Kwantowa złożoność od kwantowych teorii pola do kwantowej grawitacji (QComplexity, ang. Quantum complexity from quantum field theories to quantum gravity)

prof. Magdalena Wojcieszak, Ośrodek Badań nad Migracjami

2023 – Consolidator Grant, prawie 2 mln euro, projekt:

Zachęcanie obywateli do konsumpcji wysokiej jakości wiadomości w Internecie: teoria i praktyczne narzędzia (NEWSUSE, ang. Incentivizing citizen exposure to quality news online: framework and tools)

dr Agnieszka Brylak, Wydział Neofilologii

2023 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt:

Teotl: kompleksowa analiza głównej kategorii religijnej przedhiszpańskiego Środkowego Meksyku

dr hab. Piotr Skowron, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2023 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt:

Proporcjonalne algorytmy dla demokratycznych decyzji (PRO-DEMOCRATIC)

dr hab. Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

2023 – Consolidator Grant, 2 mln euro, projekt: Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital

2017 – Starting Grant, projekt: Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz., Wydział Socjologii

2021 – Consolidator Grant, 2 mln euro, projekt: Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights

dr hab. Piotr Garbacz, Wydział Chemii

2021 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt:

Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance (NMER)

dr hab. Michał Tomza, Wydział Fizyki

2021 – Starting Grant, prawie 1,5 mln euro, projekt:

Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics (QuantMol)

dr Dorota Skowron, Obserwatorium Astronomiczne

2021 – Starting Grant, ponad 1,38 mln euro, projekt: A MISTery of Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets? (LSP-MIST)

dr Michał Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2020 – Starting Grant, 1,4 mln euro, projekt:

Decomposition methods for discrete problems

dr Wojciech Czerwiński, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2020 – Starting Grant, 1,34 mln euro, projekt:

Challenging Problems in Infinite-State Systems (INFSYS)

dr hab. Anna Matysiak, Wydział Nauk Ekonomicznych

2019 – Consolidator Grant, 1,99 mln euro, projekt:

Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility (LABFER)

prof. Piotr Sankowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2010 – Starting Grant, 1 mln euro, projekt: Practical Approximation Algorithms Library

2015 – Proof of Concept, 150 tys. euro, projekt: Practical Approximation Algorithms

2017 – Consolidator Grant, 1,5 mln euro, projekt: Towards Unification of Algorithmic Tools

dr hab. Marcin Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2016 – Starting Grant, 1,2 mln euro, projekt:

Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties

dr Marek Cygan, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2015 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt:

Technology transfer between modern algorithmic paradigms

dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki

2013 – Starting Grant, 1,35 mln euro, projekt:

Quantum fields and knot homologies

 

dr hab. Natalia Letki, Wydział Filozofii i Socjologii

2009 – Starting Grant 1,73 mln euro, projekt: Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to public goods and the state In Central Eastern Europe

prof. Mikołaj Bojańczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2009 – Starting Grant, 0,8 mln euro, projekt: Expressive power of tree logics

2015 – Consolidator Grant, 1,8 mln euro, projekt: A unified theory of finite-state recognisability

prof. Andrzej Udalski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

2009 – Advanced Grant, 2,5 mln euro, projekt: Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy

prof. Stefan Dziembowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2007 – Starting Grant, 0,87 mln euro, projekt: Cryptography on non-trusted machines

2019 – Advanced Grant, 2,4 mln euro, projekt: Smart-Contract Protocols: Theory for Applications

UW uczestniczył w 2 projektach ERC jako partner instytucjonalny:

 

W 2015 roku grant ERC otrzymał też dr Piotr Nowak, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Polskiej Akademii Nauk. Swój projekt realizuje w PAN.

 

W 2016 roku prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał grant ERC na projekt: A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids. Grant został przeniesiony do PAN.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn