Uniwersytet Warszawski Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC)

Wśród projektów finansowanych w ramach programów ramowych Unii  Europejskiej na szczególną uwagę zasługują prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC). W latach 2007-2016 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 28 razy, 14 razy – pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Wsparcie przyznawane jest w czterech kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant oraz ERC Proof of Concept.  Pracownicy UW są laureatami wszystkich kategorii.

 

prof. Piotr Sankowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2010 – Starting Grant, 1 mln euro, projekt: Practical Approximation Algorithms

2015 – Proof of Concept, 150 tys. euro, projekt: Practical Approximation Algorithms

2017 – Consolidator Grant, 1,5 mln euro, projekt: Towards Unification of Algorithmic Tools

 
dr Artur Obłuski, stacja badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze

2017 – Starting Grant, projekt: Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city

 
dr hab. Marcin Pilipczuk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2016 – Starting Grant, 1,2 mln euro, projekt: Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties

 Film o dr. Marcinie Pilipczuku (otwiera się w nowym oknie)
prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales”

2015 – Consolidator Grant, 1,4 mln euro, projekt: Our mythical childhood… The reception of classical antiquity in children’s and young adults’ culture in response to regional and global challenges

 Film o prof. K. Marciniak (otwiera się w nowym oknie)
dr Marek Cygan, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2015 – Starting Grant, 1,5 mln euro, projekt: Technology transfer between modern algorithmic paradigms

 Film o dr. M. Cyganie (otwiera się w nowym oknie)
dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki

2013 – Starting Grant, 1,35 mln euro, projekt: Quantum fields and knot homologies

 Film o prof. P. Sułkowskim (otwiera się w nowym oknie)
dr hab. Justyna Olko, Wydział „Artes Liberales”

2012 – Starting Grant, 1,32 mln euro, projekt: Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time

 Film o dr Justynie Olko (otwiera się w nowym oknie)
dr hab. Natalia Letki, Wydział Filozofii i Socjologii

2009 – Starting Grant 1,73 mln euro, projekt: Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to public goods and the state In Central Eastern Europe

 Film o dr Natalii Letki (otwiera się w nowym oknie)
prof. Mikołaj Bojańczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2009 – Starting Grant, 0,8 mln euro, projekt: Expressive power of tree logics

2015 – Consolidator Grant, 1,8 mln euro, projekt: A unified theory of finite-state recognisability

 Film o prof. M. Bojańczyku (otwiera się w nowym oknie)
prof. Andrzej Udalski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

2009 – Advanced Grant, 2,5 mln euro, projekt: Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy

 Film o prof. Andrzeju Udalskim (otwiera się w nowym oknie)
prof. Stefan Dziembowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

2007 – Starting Grant, 0,87 mln euro, projekt: Cryptography on non-trusted machines

 Film o prof. Stefanie Dziembowskim (otwiera się w nowym oknie)
UW uczestniczy w 2 projektach ERC jako partner instytucjonalny:

2008 – koordynator projektu: Polska Akademia Nauk, Advanced Grant 2,44 mln euro, projekt: Functionalization of diluted magnetic semiconductors; ze strony UW: prof. Jacek Majewski (Wydział Fizyki)

 

2013 – koordynator projektu: Uniwersytet Oxfordzki, Advanced Grant 157 tys. euro, projekt: The Cult of Saints: a christendom-wide study of its origin, spread and development; ze strony UW: dr Robert Wiśniewski (Wydział Historyczny)

 

W 2015 roku grant ERC otrzymał też dr Piotr Nowak, pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Polskiej Akademii Nauk. Swój projekt realizuje w PAN.

 

W 2016 roku prof. Grzegorz Pietrzyński z Obserwatorium Astronomicznego UW otrzymał grant ERC na projekt A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids. Grant został przeniesiony do PAN.