Programy i inicjatywy o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego były przedmiotem obrad Rady uczelni UW. Spotkanie odbyło się w dniach 15-17 września.

Członkowie rady spotkali się z rektorem oraz prorektorami uczelni, a także kanclerzem i jego zastępcami. Na posiedzenie zaproszeni też zostali przedstawiciele wydziałów i jednostek badawczych, w tym Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Digital Economy Lab oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

 

Rada uczelni UW miała też okazję spotkać się z członkami Rady uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Władze obydwu uczelni planują utworzenie federacji UW i WUM. Członkowie rad dwóch uniwersytetów rozmawiali o wyzwaniach związanych z federalizacją i o korzyściach, jakie uczelniom może przynieść zacieśnienie współpracy.

 

Dyskusje dotyczyły inicjatyw i programów strategicznych z punktu widzenia rozwoju uniwersytetu, w tym współpracy w ramach sojuszu sześciu europejskich uczelni badawczych 4EU+, który w czerwcu tego roku otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły także programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”,  Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) oraz uczestnictwa UW w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

 

Podczas spotkania uchwalono Regulamin Rady uczelni.

 

Rada uczelni to nowe ciało wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa wyższego przez ustawę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rada uczelni UW została powołana przez Senat UW 15 maja. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący samorządu studentów. Członkami rady UW są: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), prof. Pearl Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich, Marynika Woroszylska-Sapieha, Katarzyna Zajdel-Kurowska, Kamil Bonas (przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW).

Więcej o członkach Rady uczelni UW >>