Uniwersytet Warszawski UW dla klimatu

Logotyp "UW dla klimatu"

Zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”

1 października 2019 roku rektor UW prof. Marcin Pałys powołał zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego (skład zespołu – pdf). Jego zadaniem jest:

  • prowadzenie i koordynacja działań, w tym działań edukacyjnych oraz praktycznych, poświęconych przeciwdziałaniu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu oraz pokrewnym zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością UW w obliczu tych kryzysów;
  • diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu UW na środowisko naturalne;
  • współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu oraz władzy, w celu wymiany doświadczeń, promocji działań oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  • przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla jednostek organizacyjnych UW.

Kontakt

e-mail: klimat@uw.edu.pl

 

Kontakt dla mediów

Justyna Szczepanik (Biuro ds. Wspomagania Rozwoju)

e-mail: Justyna.Szczepanik(at)adm.uw.edu.pl

nr tel.: (22) 55 22 056

Dokumenty dotyczące kryzysu klimatycznego

 

Zajęcia dotyczące zmiany klimatu

Zajęcia na temat zmiany klimatu dla doktorantów i doktorantek

Klimatyczne ABC

 

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska naturalnego i samych ludzi. Naszą rolą, jako uniwersytetu, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują – prof. Marcin Pałys, rektor UW

Aktualności

Edukacja na temat zmian klimatycznych

Zmiany klimatu okiem biologa – rozmowa z prof. Bogdanem Jaroszewiczem

Prof. Malinowski o tym, co robimy z naukową wiedzą o klimacie

O leśnym mikroklimacie w czasopismach Science i PNAS

Więcej aktualności: www.uw.edu.pl/tag/klimat