Uniwersytet Warszawski UW dla środowiska i klimatu

Logotyp "UW dla klimatu"

Zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”

17 grudnia 2020 roku, na spotkaniu kierowników jednostek uniwersyteckich, zespołów i grup doradczych ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego, antropogenicznych zmian klimatu i środowiska działających na Uniwersytecie Warszawskim, przedyskutowane zostały najważniejsze problemy, przygotowana została strategia kolejnych działań w zakresie prośrodowiskowym.

 

Dotychczasowy Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” zgodnie z Zarządzeniem nr 132 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zakończył działalność 31 października 2020 roku.

 

W najbliższym czasie powołany zostanie zespół doradczy ds. wsparcia inicjatyw proekologicznych.

 

Powołany zostanie także rzecznik ds. kryzysu klimatycznego.

 

Zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego (skład zespołu – pdf) działał od 1 października 2019 roku do 31 października 2020 roku.

 

  • Do zadań zespołu należało:
    • prowadzenie i koordynacja działań, w tym działań edukacyjnych oraz praktycznych, poświęconych przeciwdziałaniu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu oraz pokrewnym zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością UW w obliczu tych kryzysów;
    • diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu UW na środowisko naturalne;
    • współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu oraz władzy, w celu wymiany doświadczeń, promocji działań oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
    • przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla jednostek organizacyjnych UW.

Kontakt

e-mail: prorektor.rozwoj(at)adm.uw.edu.pl

 

 

Kontakt dla mediów

rzecznik prasowy UW: rzecznik(at)uw.edu.pl

Biuro Prasowe UW: media(at)uw.edu.pl

 

 

Kontakt dla promocji i partnerstw

Biuro Promocji UW: promocja(at)uw.edu.pl

p.o. kierownika biura: aleksandra.kowalska(at)adm.uw.edu.pl

 

 

Kontakt dot. EIT Climate-KIC UW

koordynator EIT Climate-KIC UW: justyna.szczepanik(at)adm.uw.edu.pl

Dokumenty dotyczące kryzysu klimatycznego

 

Zajęcia dotyczące zmiany klimatu

Zajęcia na temat zmiany klimatu dla doktorantów i doktorantek

Klimatyczne ABC

 

Aktualności

Zapisy na kurs o klimacie

Potrzebne są nam świadome i skoordynowane działania oparte o rzetelne badania naukowe w zakresie ochrony środowiska, ale każdy z nas może swoimi decyzjami, wyborami i rozwiązaniami wpłynąć na ochronę i poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska. Alojzy Nowak

W uzgodnieniach europejskich podkreślono „Woda nie jest produktem handlowym, lecz wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości”.

Ewa Krogulec

W Raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) podkreślono „…Nauka dała nam odpowiedź i jest ona jasna – ograniczenie antropogenicznych zmian klimatycznych jest konieczne, aby uniknąć najgorszych skutków…”.

Zygmunt Lalak

Współpraca na rzecz ochrony środowiska to racjonalne działania, których celem jest nie tylko przeciwdziałanie powstawaniu nowych szkód środowiska, lecz także naprawa szkód już wyrządzonych oraz prognozowanie stanów rzeczy będących wynikiem przemian środowiska.

Sambor Grucza

Nawet najlepsze przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nie zwalniają nas z potrzeby i obowiązku dbania o środowisko jako dobra wspólnego.

Sławomir Żółtek

Zmiany klimatu okiem biologa – rozmowa z prof. Bogdanem Jaroszewiczem

Prof. Malinowski o tym, co robimy z naukową wiedzą o klimacie

Więcej aktualności: www.uw.edu.pl/tag/klimat