Kryteria dla członków RDN powoływanych przez rektora

Dorobek publikacyjny, kierowanie projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł krajowych i europejskich, mobilność międzynarodowa – takie kryteria będą brane pod uwagę przy powoływaniu przez rektora członków pierwszych rad naukowych dyscyplin. Uchwałę w tej sprawie przyjął Senat UW podczas posiedzenia 26 czerwca. Rady naukowe dyscyplin to nowe organy uniwersyteckie, których zadaniem jest m.in.: nadawanie stopni naukowych doktora … Czytaj dalej Kryteria dla członków RDN powoływanych przez rektora