Pierwsi członkowie rady uczelni

Na posiedzeniu 6 marca Senat UW wybrał 2 członków rady uczelni. Zostali nimi prof. Janusz Bujnicki oraz prof. Pearl Dykstra. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada, że na każdej uczelni publicznej zacznie działać nowe gremium – rada uczelni. Do zadań rady należeć będzie opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. … Czytaj dalej Pierwsi członkowie rady uczelni