Profesor i profesor uczelni

Senat UW przyjął uchwałę w sprawie zmian w Statucie UW. Są one związane z wprowadzeniem przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowej listy stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy. Stanowisko profesora zwyczajnego zostało zastąpione przez stanowisko profesora, stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego – przez stanowisko profesora uczelni. Stanowiska adiunkta i asystenta … Czytaj dalej Profesor i profesor uczelni