Uniwersytet Warszawski Pierwsza rada uczelni UW wybrana

Pierwsza rada uczelni UW wybrana

Senat UW wybrał 6 członków rady uczelni. Zostali nimi prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (przewodniczący rady), prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego. W skład rady wchodzi też z urzędu przewodniczący ZSS – Kamil Bonas.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do systemu nowy organ uczelni – radę. W listopadzie 2018 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni, która zakładała, że rozmowy z kandydatami prowadzić będzie na zlecenie senatu Komitet nominacyjny. Został on powołany w grudniu. Kandydatów do rady zgłaszali senatorowie.

 

Zgodnie z ustawą w skład rady może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący zarządu samorządu studentów. W pierwszej radzie uczelni UW będzie zasiadać 6 wybieralnych członków.

 

Wybory członków rady odbyły się podczas posiedzeń Senatu UW 6 marca oraz 8 i 15 maja.

 

Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego:
  • prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy (wybrany 6 marca 2019) – przewodniczący rady,
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (wybrana 6 marca 2019),
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Polityki Naukowej Europejskiej Rady Badań Jądrowych CERN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez kilkanaście lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie, była prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (wybrana 8 maja 2019),
  • Katarzyna Zajdel-Kurowska, zastępca dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (wybrana 15 maja 2019),
  • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (zasiada w radzie z urzędu).

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Do zadań rady należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.


Data publikacji: 15 maja 2019
Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn
h