Uniwersytet Warszawski Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Rozwój ośrodków dla nauk ścisłych i przyrodniczych

Ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie UW na Ochocie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych. Stworzono nowe centra badawcze, wyposażone w najwyższej klasy aparaturę, na wydziałach powołano nowe laboratoria lub nowocześnie wyposażono już istniejące, powstały interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Nowe perspektywy dla nauk humanistycznych i społecznych

Uniwersytet realizuje obecnie nowe inwestycje dla nauk humanistycznych i społecznych. W planach są interdyscyplinarne centra zajmujące się m.in. lingwistyką i komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, a także ekonomią i przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i modeli biznesowych. Na uczelni zaczną działać otwarte na współpracę z otoczeniem ośrodki edukacyjne, eksperckie i szkoleniowe. Będzie to możliwe dzięki realizacji programu wieloletniego UW >>

Przydatne kontakty i linki