Uniwersytet Warszawski Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Najnowsze centra badawcze i laboratoria

Rozwój ośrodków dla nauk ścisłych i przyrodniczych

Ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie UW na Ochocie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych. Stworzono nowe centra badawcze, wyposażone w najwyższej klasy aparaturę, na wydziałach powołano nowe laboratoria lub nowocześnie wyposażono już istniejące, powstały interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Nowe perspektywy dla nauk humanistycznych i społecznych

Uniwersytet realizuje obecnie nowe inwestycje dla nauk humanistycznych i społecznych. W planach są interdyscyplinarne centra zajmujące się m.in. lingwistyką i komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, a także ekonomią i przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i modeli biznesowych. Na uczelni zaczną działać otwarte na współpracę z otoczeniem ośrodki edukacyjne, eksperckie i szkoleniowe. Będzie to możliwe dzięki realizacji programu wieloletniego UW >>

 

19 maja 2022 roku odbyło się otwarcie nowego budynku UW przy ul. Dobrej 55. W gmachu swoje siedziby mają m.in. wydziały Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii. Nowy budynek został połączony z wybudowanym w ramach pierwszego etapu obiektem, z którego studenci Uniwersytetu Warszawskiego korzystają już od 2012 roku.

 

W gmachu znajdują się m.in.: 92 sale dydaktyczne, 70 pomieszczeń administracyjnych, 39 pomieszczeń naukowo-badawczych, 7 sal konferencyjnych, przestrzenie wspólne umożliwiające integrację społeczności wydziałów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biblioteczne oraz sala multimedialna ze składaną trybuną, która może pomieścić ponad 150 osób. Budynek charakteryzuje się licznymi przeszkleniami i stonowaną kolorystyką. W części podziemnej zlokalizowano garaż, w którym oprócz parkingu znajduje się także rowerownia z miejscem na 120 rowerów.

 

Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobrej 55 zarówno pod względem powierzchni, jak i nakładów finansowych jest jedną z największych inwestycji programu wieloletniego, kompleksowego programu rozwoju uczelni. Łączna wartość inwestycji realizowanych w ramach wspomnianego programu wynosi ponad 183 mln zł. Gmach wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Dobrej 55 został uhonorowany Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienie przyznano w dwóch kategoriach: architektura użyteczności publicznej oraz za rozwiązania zapewniające dostępność 2021.

 

 

W 2017 roku zakończono rewitalizację pięciokondygnacyjnego Gmachu Audytoryjnego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, z którego korzysta Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Budynek ten uzyskał nagrodę w konkursie „Warszawska inwestycja bez barier 2017” za obiekt zabytkowy najlepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym roku przebudowano także budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych, który podobnie jak Gmach Audytoryjny, zawiera rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

 

W ramach programu wieloletniego powstało też Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej – ośrodek naukowo-badawczy Wydziału Geologii, mieszczący się w Chęcinach koło Kielc. Do 2016 roku odrestaurowano także zabytkowe budynki uniwersyteckie: dawne Łaźnie Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej oraz pałace Tyszkiewiczów-Potockich i Czetwertyńskich-Uruskich przy Krakowskim Przedmieściu.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn