19 września w Krakowie rozpocznie się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podsumowało toczącą się od roku dyskusję na temat kształtu nowej ustawy, publikując stanowisko zawierające rekomendacje odnośnie podstawowych elementów systemu.

 

„Polskie środowisko akademickie jest gotowe do dokonania przełomowej projakościowej zmiany w obszarach nauki oraz szkolnictwa wyższego. W ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki trwały kilkumiesięczne dyskusje na temat optymalnych uwarunkowań prawnych niezbędnych dla osiągnięcia naszych wspólnych, ambitnych celów. Dyskusje te wyłoniły, naszym zdaniem, kilka najważniejszych wniosków” – czytamy w dokumencie wydanym 6 września przez Prezydium KRASP.

 

Rekomendacje dotyczą znaczenia autonomii w funkcjonowaniu uczelni, tworzenia rad doradczych, złożonych z osób spoza środowiska, a także relacji pomiędzy ustawą a wewnętrznymi statutami. Rektorzy odnoszą się także do kwestii zarządzania uczelnią, prowadzenia badań i kształcenia w ramach dziedzin nauki, a także na ich pograniczu. Na zakończenie poruszony jest temat finansowania nauki i szkolnictwa.

 

„Powyższe rekomendacje dotyczą kwestii fundamentalnych i nie odnoszą się do wielu szczegółów, które muszą zostać uregulowane w przedstawianej 19 września br. przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego nowej ustawie oraz w przepisach wykonawczych. Sukces Ustawy 2.0 zależy, naszym zdaniem, od tego, w jakim stopniu rozwiązania szczegółowe będą logiczną konsekwencją wskazanych wyżej rozstrzygnięć pryncypialnych” – czytamy na zakończenie dokumentu.