Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu studiów

We współpracy z  przedstawicielami studentów w Senacie UW oraz z Komisji Doraźnej Parlamentu Studentów UW uczelnia przygotowała projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Proponowana wersja dokumentu uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związane z wyzwaniami strojącymi przed uniwersytetem. Uwagi do projektu należy przesyłać do … Czytaj dalej Konsultacje w sprawie nowego Regulaminu studiów