Rady naukowe dyscyplin

Podczas posiedzenia Senatu UW 11 września pozytywnie zaopiniowano utworzenie rad naukowych dyscyplin. Tego samego dnia rektor prof. Marcin Pałys wydał zarządzenie o ich powołaniu, a 12 września kolejne dotyczące liczebności rad. Zgodnie z nowym Statutem do 1/3 członków rad powoła rektor, pozostali zostaną wyłonieni w drodze wyborów. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 … Czytaj dalej Rady naukowe dyscyplin