Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich

Rektor UW powołał 4 zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich na UW. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Szkoły doktorskie rozpoczną działalność 1 października 2019 r. Zostaną powołane zarządzeniem rektora, natomiast dokumenty związane z ich funkcjonowaniem uchwali Senat UW. Zespoły zostały powołane zarządzeniem rektora UW … Czytaj dalej Zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich