I czytanie Statutu

Na posiedzeniu 15 maja senatorowie UW uzgodnili tryb prac nad Statutem UW i rozpoczęli I czytanie projektu dokumentu. 30 kwietnia rektor UW przedstawił projekt Statutu UW. Na posiedzeniu Senatu UW 15 maja rozpoczęło się I czytanie projektu. Senatorowie dyskutowali o rozwiązaniach zaproponowanych w działach I – Postanowienia ogólne oraz IV – Federacja, w kontekście planów UW … Czytaj dalej I czytanie Statutu