Uniwersytet Warszawski Doktorant

Szkoły Doktorskie na UW

W 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wprowadziła nowy model kształcenia doktorantów na polskich uczelniach. Studia III stopnia są stopniowo wygaszane. Ich miejsce zajęły 4 szkoły doktorskie:

 

W 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim kształciło się 2 127 doktorantów: 1135 osób na studiach III stopnia (wygaszanych) oraz 992 osób w szkołach doktorskich.