W Gdańsku od 26 do 27 kwietnia trwa konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki zatytułowana „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”.

Transmisja on line dostępna jest na stronie NKN.

 

Konferencja na Politechnice Gdańskiej to jedno ze spotkań poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane założenia do tzw. Ustawy 2.0. Wcześniej dyskusja o ustroju i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym zorganizowana zostanie na Uniwersytecie Warszawskim (19 i 20 czerwca).

 

O czym w Gdańsku?

26 kwietnia w panelu dotyczącym „Zrównoważonego rozwoju systemu uczelni” wzięła udział prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW w latach 2005-2012.

 

– Celem systemu szkolnictwa wyższego nie powinno być układanie uczelni w piramidę. Każda z nich powinna mieć szansę być najlepsza w swojej kategorii – mówiła prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Była rektor UW odniosła się też do masowości studiów. – Często mówimy o masowości kształcenia, a zapominamy, że problem dotyczy także nauczycieli akademickich. Nie chodzi o ich liczbę, ale o obniżanie standardów związanych z uzyskiwaniem stopni i tytułów naukowych.

 

Głos w sprawie wyłaniania uniwersytetów badawczych jeszcze przed konferencją w Gdańsku, zabrał obecny zespól rektorski Uniwersytetu Warszawskiego. W materiale, dostępnym na stronie internetowej uczelni, zaprezentowano koncepcję zasad i warunków, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowego aktu prawnego.

 

Materiał do dyskusji, przygotowany przez zespół rektorski UW

 

Najważniejszym tematem poruszanym podczas konferencji będzie pomysł zróżnicowania uczelni. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak wyodrębnić grupę uczelni wiodących, opartych na selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania.

 

Poruszona zostanie również kwestia liczby elitarnych uczelni w Polsce, przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego oraz miejsca w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

 

Program konferencji w Gdańsku dostępny jest na stronie NKN