Regulamin studiów

Przedstawiamy projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 13 maja został on pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca o dokumencie dyskutowali senatorowie. Projekt ma być przedmiotem dalszych obrad Senatu UW podczas posiedzenia 19 czerwca. Projekt nowego Regulaminu studiów … Czytaj dalej Regulamin studiów