Uniwersytet Warszawski Publikacje

Rocznie dorobek pracowników Uniwersytetu Warszawskiego wzrasta o około 6–7 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników, edycji źródeł, recenzji, bibliografii, haseł encyklopedycznych. Szczegółowe dane prezentowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Informacje na temat publikacji pracowników UW zawiera:

Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego,

Polska Bibliografia Naukowa (baza powiązana z Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on).

Bazy otwartej nauki

Publikacje pracowników UW dostępne są w bazach otwartej nauki, takich jak:

Rankingi naukowe

W 2016 roku czasopismo „Nature” opublikowało raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowujący osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat na podstawie wskaźnika WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

Więcej informacji

 

W latach 2013–2015 ukazywał się naukowy ranking polskich uczelni, oparty na danych dotyczących liczby publikacji i ich cytowań. Jego autorzy wykorzystywali indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Analizowane były dane z bazy Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI), od początku jej istnienia. We wszystkich edycjach zestawienia Uniwersytet Warszawski zajął 1. miejsce (2013, 2014, 2015).

 

Czasopisma UW

Uniwersytet Warszawski wydaje ponad 100 czasopism naukowych.