Uniwersytet Warszawski Publikacje

Rocznie dorobek pracowników Uniwersytetu Warszawskiego wzrasta o około 6–7 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników, edycji źródeł, recenzji, bibliografii, haseł encyklopedycznych. Szczegółowe dane prezentowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Informacje na temat publikacji pracowników UW zawiera:

Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego,

Polska Bibliografia Naukowa (baza powiązana z Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on).

Bazy otwartej nauki

Publikacje pracowników UW dostępne są w bazach otwartej nauki, takich jak:

Rankingi naukowe

W 2016 roku czasopismo „Nature” opublikowało raport „Nature Index 2016 Rising Stars” podsumowujący osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat na podstawie wskaźnika WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

Więcej informacji

 

W latach 2013–2015 ukazywał się naukowy ranking polskich uczelni, oparty na danych dotyczących liczby publikacji i ich cytowań. Jego autorzy wykorzystywali indeksy Hirscha (parametry naukometryczne pozwalające ocenić znaczenie dorobku poszczególnych naukowców). Analizowane były dane z bazy Instytutu Informacji Naukowej z Filadelfii (ISI), od początku jej istnienia. We wszystkich edycjach zestawienia Uniwersytet Warszawski zajął 1. miejsce (2013, 2014, 2015).

 

Czasopisma UW

Uniwersytet Warszawski wydaje ponad 100 czasopism naukowych.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn