Kolejne etapy dyskusji nad wdrażaniem ustawy

Zarządzanie kształceniem na studiach I i II stopnia, procedura wyboru rektora oraz harmonogram wdrażania zmian związanych z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce były tematem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW 20 lutego.   Wybory rektora Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce definiuje, że rektora uczelni publicznej wybiera kolegium elektorów. Skład kolegium oraz tryb … Czytaj dalej Kolejne etapy dyskusji nad wdrażaniem ustawy