Uniwersytet Warszawski Rekrutacja

Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia na UW bierze udział ponad 30 tys. osób?

Kandydaci na studia mają do wyboru ok. 350 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 15 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Warszawski?

 

  • Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 4 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 500 profesorów.
  • 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na UW. Za najmocniejsze strony uznają m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania.
  • Na UW jest ponad 200 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a wśród nich kierunki interdyscyplinarne, 44 programy nauczania w języku angielskim, 3 programy studiów wspólnych, 12 programów z elementami nauk medycznych, 8 programów z elementami nauk inżynieryjno-technicznych, 4 programy kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • 29 czerwca 2022 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu UW, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Otwiera to zupełnie nowy rozdział historii Uniwersytetu, który będzie nawiązywał do ponad 200-letniej tradycji uczelni, związanej z działalnością medyczną. Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, planowane jest na 1 października 2023 roku. Więcej informacji o kształceniu medycznym na UW znajduje się na stronie Wydziału Medycznego >>
  • Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Czarnogórę, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile (UW poza Warszawą).
  • W ramach lektoratów do wyboru jest 35 języków, a wśród nich arabski, hebrajski, perski, turecki, wietnamski czy polski język migowy.
  • Na UW jest jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju. Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ponad 6,3 mln woluminów. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku.

Więcej o rekrutacji

Ważne kontakty i linki

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Dla kandydatów na wszystkie typu studiów:

www.irk.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Rekrutacji

Dla kandydatów na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie:

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 002

admission(at)uw.edu.pl

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Kandydaci z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorzy mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób Niepełnosprawnościami.