Uniwersytet Warszawski Rekrutacja

Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia na UW bierze udział ponad 30 tys. osób?

Kandydaci na studia mają do wyboru ok. 350 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 15 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Warszawski?

 

  • Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 4 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 500 profesorów.
  • 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na UW. Za najmocniejsze strony uznają m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania.
  • Na UW jest ponad 200 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a wśród nich kierunki interdyscyplinarne, 44 programy nauczania w języku angielskim, 3 programy studiów wspólnych, 12 programów z elementami nauk medycznych, 8 programów z elementami nauk inżynieryjno-technicznych, 4 programy kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • 29 czerwca 2022 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu UW, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Otwiera to zupełnie nowy rozdział historii Uniwersytetu, który będzie nawiązywał do ponad 200-letniej tradycji uczelni, związanej z działalnością medyczną. Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, planowane jest na 1 października 2023 roku. Więcej informacji o kształceniu medycznym na UW znajduje się na stronie Wydziału Medycznego >>
  • Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Czarnogórę, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile (UW poza Warszawą).
  • W ramach lektoratów do wyboru jest 35 języków, a wśród nich arabski, hebrajski, perski, turecki, wietnamski czy polski język migowy.
  • Na UW jest jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju. Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ponad 6,3 mln woluminów. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku.

Więcej o rekrutacji

Ważne kontakty i linki

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Dla kandydatów na wszystkie typu studiów:

www.irk.uw.edu.pl

 

Biuro ds. Rekrutacji

Dla kandydatów na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie:

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 002

admission(at)uw.edu.pl

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Kandydaci z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorzy mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób Niepełnosprawnościami.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn