Pierwsze spotkania Rady uczelni UW

Rada uczelni UW została powołana przez Senat UW 15 maja. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący samorządu studentów. 30 maja oraz 10 czerwca odbyły się pierwsze spotkania członków rady. Podczas drugiego z nich rada pozytywnie zaopiniowała Projekt Statutu UW. W Radzie uczelni UW zasiada czworo naukowców reprezentujących różne obszary nauk – … Czytaj dalej Pierwsze spotkania Rady uczelni UW