Od 28 lutego dostępne jest pierwsze w tym roku wydanie pisma „UW”. Nowy numer wiele uwagi poświęca proponowanym zmianom w związku z ustawą 2.0, inwestycjom, sojuszowi 4EU+ oraz współpracy z WUM. Nie brakuje również informacji o osiągnięciach naukowych i projektach oraz innych newsów z życia społeczności akademickiej.

Na pierwszych stronach pisma prezentujemy proponowane kierunki zmian w związku z wdrażaniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z opracowanymi przez zespół rektorski wstępnymi koncepcjami dotyczącymi szkół doktorskich oraz modelu zarządzania kształceniem, jak również z opiniami na temat dyskutowanych rozwiązań.

 

Nowy rok to także czas dalszych inwestycji na uniwersytecie w ramach programu wieloletniego – na tylnej stronie okładki publikujemy mapę realizowanych działań. O jednym z nich – projekcie architektonicznym akademika na Służewcu, więcej na s. 14-15.

 

W piśmie znalazły się również tematy związane ze współpracą UW z innymi uczelniami w Polsce i na arenie międzynarodowej. Piszemy o wspólnych działaniach z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (s.7 oraz 26-27) oraz o powstaniu 4EU+ – sojuszu uniwersytetów European University Alliance 4EU, poszerzonego o dwie europejskie uczelnie (s. 9-10).

 

W najnowszym wydaniu można przeczytać także o różnorodnych wydarzeniach, które miały miejsce na uczelni w czasie ostatnich dwóch miesięcy – m.in. nadaniu tytułu doktora honorowego chemikowi, prof. Januszowi Jurczakowi, wynikach plebiscytu „Słowo Roku 2018”, grancie EMBO dla dr Anny Karnkowskiej z Wydziału Biologii oraz innych osiągnięciach, nowych projektach i inicjatywach.

 

Pismo „UW” nr 1(89) w wersji papierowej dostępne będzie w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.