Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty

W kursach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma, dlatego na zajęciach mogą spotkać się zarówno licealiści, jak i seniorzy. UO działa od 2008 roku. Jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Prowadzone przez UO UW kursy oparte są na autorskich programach przygotowanych przez uniwersyteckich wykładowców.

 

Kursy obejmują sześć dziedzin:
  • kultury i idee,
  • języki świata,
  • człowiek i społeczeństwo,
  • prawo, biznes i IT,
  • nauka i środowisko,
  • rekreacja i hobby.

Niektóre z nich mogą wzbogacić CV, inne przeznaczone są dla hobbystów. Możliwe jest też utworzenie kursów dedykowanych, kierowanych do konkretnych odbiorców, np. uczniów szkół licealnych, środowiska biznesowego albo pracowników instytucji.

 

W 2021 roku realizowane były kursy zdalne, stacjonarne i hybrydowe. Najbardziej popularne były zajęcia z dziedziny języki świata, szczególnie kursy języka angielskiego, a także warsztaty rozwijające umiejętności miękkie, kursy związane z obsługą programów komputerowych oraz dotyczące sztuki. Uniwersytet Otwarty kontynuował serię szkoleń wspierających wykładowców w zakresie zmiany formy prowadzenia zajęć.

 

Osoby, które biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu mogą dodatkowo otrzymać specjalny certyfikat ukończenia kursu, wydrukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Dokument poświadcza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

 

Rekrutacja uruchamiana jest trzy razy w roku: w sierpniu, grudniu i marcu. Za każdym razem do wyboru jest ponad 200 zajęć, które trwają najczęściej 30 godzin.

 

Uniwersytet Otwarty organizuje również wykłady i debaty z udziałem nie tylko autorytetów ze środowiska naukowego, lecz także dziennikarzy, aktorów, polityków czy ludzi kultury. Są to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych.