Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty

W kursach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma, dlatego na zajęciach mogą spotkać się zarówno licealiści, jak i seniorzy. UOUW działa od 2008 roku. Jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Prowadzone przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowanych przez uniwersyteckich wykładowców.

 

Kursy obejmują sześć dziedzin:

  • kultury i idee;
  • języki świata;
  • człowiek i społeczeństwo;
  • prawo, biznes i IT;
  • nauka i środowisko;
  • rekreacja i hobby.

Niektóre z nich mogą wzbogacić CV, inne przeznaczone są dla hobbystów. Możliwe jest też utworzenie kursów dedykowanych, kierowanych do konkretnych odbiorców, np. uczniów szkół licealnych, środowiska biznesowego albo pracowników instytucji.

 

W 2022 roku kursy odbywały się zdalnie, stacjonarnie i hybrydowo. Najbardziej popularne były zajęcia językowe, szczególnie kursy języka angielskiego. Duże zainteresowanie wzbudziły także warsztaty rozwijające umiejętności miękkie, kursy związane z obsługą programów komputerowych oraz dotyczące sztuki.

 

W roku akademickim 2021/2022 oferta Uniwersytetu Otwartego UW obejmowała: w pierwszym trymestrze – 298 kursów, w drugim – 273 kursy, w trzecim – 227 kursów. Łącznie, w ciągu roku akademickiego, słuchacze mogli wybierać spośród 798 kursów (z czego 501 to programy unikatowe). Uruchomiono 616 grup kursowych. W zajęciach uczestniczyło ponad 8 tys. osób.

 

Osoby, które biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu mogą dodatkowo otrzymać specjalny certyfikat ukończenia kursu, wydrukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Dokument poświadcza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

 

Rekrutacja uruchamiana jest trzy razy w roku: w sierpniu, na przełomie listopada i grudnia oraz na przełomie marca i kwietnia. Za każdym razem do wyboru jest ponad 200 zajęć, które trwają najczęściej 30 godzin.

 

Uniwersytet Otwarty organizuje również wykłady i debaty z udziałem nie tylko autorytetów ze środowiska naukowego, lecz także dziennikarzy, aktorów, polityków czy ludzi kultury. Są to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych.

 

W 2022 roku zorganizowano osiem wydarzeń i 16 wykładów online, udostępnianych za pośrednictwem kanału UOUW na YouTube. W roku akademickim 2021/2022, w związku z agresją Rosji na Ukrainę i masowym napływem osób z Ukrainy do Polski, Uniwersytet Otwarty UW zorganizował 13 grup zajęciowych nauczania języka polskiego jako obcego. Od października 2022 roku jednostka jest zaangażowana w program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”, który ma charakter interdyscyplinarny i zakłada kompleksowe wsparcie migrantów z Ukrainy poprzez zaoferowanie różnych działań. Do końca 2022 roku zostały opracowane założenia merytoryczne wykładów otwartych i spacerów miejskich w ramach programu oraz sylabusy zajęć. Odbyły się także pierwsze zajęcia z języka polskiego jako języka obcego.

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn