Uniwersytet Warszawski Uniwersytecka Warszawa

Warszawa – największy ośrodek akademicki w kraju

Działa tu 15 uczelni publicznych oraz ponad 20 niepublicznych. W stolicy kształci się rocznie około 230 tys. osób. Uczelnie tworzą przestrzeń dla ludzi twórczych, energicznych, otwartych, wizjonerskich. Skupiają utalentowanych specjalistów, przyciągają studentów i obcokrajowców. Tworzą klimat sprzyjający innowacyjności. Inicjatywy, które rodzą się w środowisku akademickim, ożywiają życie kulturalne i społeczne miasta. Obecność świata nauki w przestrzeni miejskiej ma pozytywny wpływ na charakter Warszawy, pomaga budować tożsamość miasta, podkreślać jego nowoczesność i dynamikę.

 

Uniwersytet Warszawski pełni w życiu miasta funkcję:

Współpraca Uniwersytetu z m.st. Warszawa

21 kwietnia 2017 roku Uniwersytet Warszawski oraz m.st. Warszawa podpisały porozumienie, które ma pogłębić dotychczasową współpracę i ułatwić realizowanie nowych pomysłów. Dzięki umowie potencjał i dorobek Uniwersytetu będzie wykorzystywany przy opracowywaniu efektywnej i przyjaznej mieszkańcom polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W planach są wspólne projekty badawcze i analizy, konferencje, warsztaty, szkolenia. Studenci i absolwenci będą mogli odbywać praktyki w miejskich jednostkach. Wspólnie rozwijane będą też inicjatywy wolontariackie.

Relacja z podpisania umowy

Portal „Naukowa Warszawa”

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2022 roku należy współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Urzędem m.st. Warszawy w ramach przedsięwzięcia Korpus Analityków oraz organizacja konferencji naukowej z cyklu „Warszawa w świetle badań naukowych”.

 

Porozumienia z warszawskimi uczelniami

Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, a także Warszawski Uniwersytet Medyczny, mówiąc o swych początkach, odwołują się do dziejów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przypominając tym samym o wspólnych korzeniach z UW. Silne związki Uniwersytetu z innymi stołecznymi uczelniami mają nie tylko historyczny wymiar. Szkoły zrzeszone są w Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, podejmują wspólne inicjatywy naukowe i dydaktyczne.

 

W 2008 roku Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienia z Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademią Obrony Narodowej, rok później z Politechniką Warszawską, w 2010 roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w 2011 z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 2017 z Wojskową Akademią Techniczną. Na mocy porozumień – które jedynie przypieczętowały istniejącą od wielu lat współpracę – stołeczne uczelnie zobowiązały się do wspólnego prowadzenia badań naukowych, współpracy w zakresie kształcenia, wspólnych działań artystycznych, wydawniczych oraz społecznych.

 

Współpraca z WUM

Uniwersytet Warszawski od kilku lat pogłębia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. W 2021 roku kontynuowano współpracę w obszarze badań naukowych w ramach Programu IDUB. W pierwszej połowie roku odbyła się druga edycja konkursu na duże granty (do 100 tys. zł) dla wspólnych zespołów badawczych UW i WUM, które planują badania zacieśniające współpracę naukową obu uczelni i odpowiadające na ważne wyzwania społeczne. Druga edycja została przygotowana na podstawie ewaluacji po pierwszej edycji konkursu. Początkowo pula środków w ramach drugiej edycji konkursu planowana była na kwotę 500 tys. zł (pięć grantów) z budżetu działania VI.1. Ostatecznie jednak – z uwagi na to, że jeden projekt z poprzedniej edycji nie będzie realizowany – została zwiększona do 585 tys. zł (sześć grantów).

 

W 2021 i 2022 roku w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Inkubator UW zorganizował edycje programu akceleracyjnego o tematyce digital health. W 2022 roku cztery finałowe zespoły przeznaczyły ponad 60 tys. zł na rozwój rozwiązań cyfrowych, m.in. dla opiekunów osób z zespołem Alzheimera czy w celu prewencji raka prostaty.

 

Współpraca z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi

W czerwcu 2015 roku Uniwersytet podpisał porozumienie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Dzięki niemu obie instytucje poprowadzą przedsięwzięcie „Innowacje i badania dla edukacji”. Składa się ono z dwóch części: programu badawczego i analitycznego oraz „Szkoły Edukacji PAFW i UW”.

 

Uniwersytet współpracuje także m.in. z Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Narodowym.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn