Senat UW podczas posiedzenia 8 maja wybrał 3 członków rady uczelni. Zostali nimi prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A. Dwa miesiące temu, podczas posiedzenia 6 marca, do rady uczelni wybrano prof. Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Pearl Dykstrę z Erasmus University w Rotterdamie.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła do systemu nowy organ uczelni – radę. W listopadzie 2018 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni, która zakładała, że rozmowy z kandydatami prowadzić będzie na zlecenie senatu Komitet nominacyjny. Został on powołany w grudniu. Kandydatów do rady zgłaszali senatorowie. W skład rady może wchodzić 6 lub 8 osób i – z urzędu – przewodniczący zarządu samorządu studentów.

 

Pierwszych dwoje członków rady zostało wybranych 6 marca. 8 maja senatorowie wybrali kolejne 3 osoby. Członkami rady zostali:
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • prof. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Polityki Naukowej Europejskiej Rady Badań Jądrowych CERN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, członek Academia Europaea (wybrany 8 maja 2019),
  • Marynika Woroszylska-Sapieha, członkini Rady Nadzorczej Banku Santander S.A., absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przez kilkanaście lat związana z Instytutem Kardiologii w Aninie, była prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (wybrana 8 maja 2019),
  • prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy (wybrany 6 marca 2019),
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (wybrana 6 marca 2019).

Rada uczelni zacznie działać po wyłonieniu jeszcze jednego jej członka. Wybory odbędą się na jednym z najbliższych posiedzeń Senatu.

 

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Do zadań rady należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.