Senat i funkcje kierownicze w nowym Statucie UW

Na posiedzeniu 3 kwietnia Senat UW kontynuował dyskusję o zmianach na uczelni wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senatorowie rozmawiali o roli wydziałów, składzie Senatu w przyszłym Statucie UW oraz szczegółowych rozwiązaniach dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich. Senat uczelni jest jednym z trzech – oprócz rektora i rady uczelni – organem uczelni wymienionym … Czytaj dalej Senat i funkcje kierownicze w nowym Statucie UW