Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas (Francja)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy)

Uniwersytet Genewski (Szwajcaria)

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4EU+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – Sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7–8 listopada 2019 – Sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”
 • lipiec 2020 – Sojusz 4EU+ otrzymuje grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” na realizację projektu Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU (TRAIN4EU+)
 • 27 lipca 2022 – One Comprehensive Research European University (1CORE), projekt Sojuszu 4EU+, otrzymuje dofinansowanie w konkursie „European Universities”, zorganizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+
 • 1 sierpnia 2022 – do Sojuszu 4EU+ dołącza Uniwersytet Genewski
 • 1 lipca 2023 – do Sojuszu 4EU+ dołącza Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami Sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

Uczelnie członkowskie realizują wspólne projekty badawcze, edukacyjne i podnoszące kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość,
 • Dane – Modele – Transformacje,
 • Przemiany środowiskowe.
4EU+ Flagship 1 introductory video

„Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” to nazwa pierwszego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie reprezentanci sześciu uczelni 4EU+ przedstawiają zakres tematyczny F1 i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed naukowcami, doktorantami, studentami współpracującymi w ramach Flagshipu. Realizując wspólne przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, przedstawiciele F1 chcą przyczynić się do promocji zdrowia i rozwoju inteligentnych miast. W filmie występuje m.in. dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, koordynator F1 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

4EU+ Flagship 3 introductory video

„Dane – Modele – Transformacje” to tytuł trzeciego programu flagowego Sojuszu 4EU+, który stanowi nowatorskie połączenie różnych podejść do pytań dotyczących Big Data i nauk obliczeniowych. W filmie przedstawiciele uczelni członkowskich 4EU+ prezentują tematykę Flagshipu 3. oraz jego główne cele i dotychczasowe osiągnięcia. Wśród bohaterów filmu jest Marta Kopeć z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Z uwagi na wielojęzyczny charakter filmu prosimy o włączenie napisów.

4EU+ Flagship 4 introductory video

„Environmental transitions” to tytuł czwartego programu flagowego 4EU+. W jego ramach realizowane jest zarówno kształcenie, jak i badania, które zapewnią rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Flagship 4. obejmuje zagadnienia związane z różnymi obszarami nauk o życiu, Ziemi, chemii i środowisku. W filmie przedstawiciele uczelni członkowskich 4EU+ prezentują tematykę Flagshipu 4. oraz własne doświadczenia zdobyte podczas zajęć i kursów. Wśród nich jest przedstawiciel UW, Michał Kochanowski, student Wydziału Biologii UW. Z uwagi na wielojęzyczny charakter filmu prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
TRAIN4EU+

W lipcu 2020 roku Sojusz 4EU+ otrzymał grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” na realizację projektu TRAIN4EU+ („Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU”).  Jest on dodatkowym wsparciem, które pozwoli na wspólne opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii dotyczących badań i innowacji na uczelniach Sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in.

 • wdrażania i promocji open science,
 • budowania kapitału ludzkiego,
 • cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami,
 • zapewniania równych szans w prowadzeniu badań,
 • współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

Projekt TRAIN4EU+ z dofinansowaniem H2020

Newsletter 4EU+

 

 

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu 

Kursy Sojuszu 4EU+

Budowanie mostów w Europejskim Uniwersytecie

MERGED – wspólne studia magisterskie uczelni 4EU+

Wyniki konkursów 4EU+ dla nauczycieli akademickich

Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas dołącza do Sojuszu 4EU+

Solidarni z Ukrainą – finansowanie z programu NAWA

Annual Meeting 4EU+ w Kopenhadze

Uniwersytet Europejski

Dni Erasmusa z 4EU+

13 października 2022 roku studenci i doktoranci z UW oraz sześciu pozostałych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogli wziąć udział w wydarzeniu online „Erasmus+ Days with 4EU+”. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie wpisuje się w międzynarodowe obchody Dni Programu Erasmus+.

Uniwersytet Genewski w Sojuszu 4EU+

Projekt Sojuszu 4EU+ nagrodzony przez Komisję Europejską

Spotkanie Governing Board 4EU+ w Heidelbergu

Minigranty Uniwersytetu Karola dla studentów i doktorantów

19 minigrantów Uniwersytetu Karola dla zespołów z udziałem UW

Warsztaty „Collegio Futuro”

„Collegio Futuro” to wspólne forum doktoranckie uczelni członkowskich 4EU+, którego celem jest rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych przyszłym liderom do stawiania czoła pilnym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

 

Podczas warsztatów doktoranci wspólnie pracowali nad projektami dotyczącymi praktycznego podejścia do problemów środowiskowych, zdobywając nowe umiejętności w zakresie komunikacji interdyscyplinarnej, tworzenia projektów czy myślenia systemowego i projektowego.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie 4EU+ >>

 

Finałowe zajęcia odbyły się od 26 do 28 lipca 2022 roku na UW.

Szkoła letnia „4EU+ Against Cancer”

Od 3 do 9 lipca 2022 roku na UW odbyła się szkoła letnia „4EU+ Against Cancer”. W wydarzeniu, zorganizowanym w ramach projektu edukacyjnego 4EU+, wzięli udział studenci, doktoranci i naukowcy specjalizujący się m.in. w dziedzinie onkologii, biologii i biotechnologii.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

Finałowa konferencja projektu UNREAD

Procesy transformacji miejskiej, gentryfikacja, prawo ochrony środowiska, architektura i pamięć w miastach. To niektóre z tematów poruszanych podczas finałowej konferencji projektu „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development” (UNREAD), która odbyła się w dniach 24–25 marca 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

UNREAD to jeden z projektów edukacyjnych 4EU+, interdyscyplinarny kurs prowadzony przez zespół historyków, prawników i geografów z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu Karola. Podczas 30-godzinnego kursu studenci uczestniczyli w wykładach online prowadzonych przez nauczycieli akademickich z uniwersytetów 4EU+.

 

38 studentów i doktorantów oraz 12 pracowników naukowych wzięło udział w ostatniej części projektu – konferencji zorganizowanej w BUW. Studenci przygotowali eseje i zaprezentowali je podczas dwóch paneli konferencji. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić kampus i bibliotekę UW, wysłuchać koncertu, zintegrować się z kolegami z innych uczelni i nawiązać międzynarodowe kontakty.

 

Więcej informacji na stronie 4EU+ >>

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Instagramie: instagram.com/4euplus_alliance/

kanał 4EU+ na YouTube >>

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Kamila Miłkowska-Samul (Wydział Lingwistyki Stosowanej) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Anna Zatorska-Goldstein (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Dane – Modele – Transformacje”
 • dr Katarzyna Roguz (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Przemiany środowiskowe”

Ogłoszenia

Trzecia edycja warsztatów 4EU+ o Otwartej Nauce

Minigranty Uniwersytetu Genewskiego

Do 15 marca zespoły naukowców z uczelni Sojuszu 4EU+, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, mogą ubiegać się o minigranty Uniwersytetu Genewskiego na realizację wspólnych projektów badawczych.

 

Finansowanie – do 40 tysięcy franków szwajcarskich – będzie przyznawane zespołom złożonym z pracowników szwajcarskiej uczelni i badaczom z uniwersytetów partnerskich (minimum dwóch).

 

Grupy naukowców będą realizowały przedsięwzięcia trwające od 12 do 24 miesięcy.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie UNIGE >>

Prezentacja wyników konsorcjum ED-AFFICHE

5 marca w godz. 10.00-12.30 odbędzie się spotkanie online, podczas którego przedstawione zostaną kluczowe rekomendacje konsorcjum ED-AFFICHE dotyczące European Degree Label. W skład konsorcjum wchodzi m.in. Sojusz 4EU+.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie CHARM-EU.

Kurs 4EU+ dot. informacji kwantowej

Studenci studiów magisterskich i doktoranci matematyki, fizyki i informatyki mogą zapisać się na kurs „Quantum Information and Quantum Many-Body Theory”. Zajęcia oferowane są przez Uniwersytet Kopenhaski we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem w Mediolanie, Uniwersytetem Genewskim, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Sorbońskim i Uniwersytetem Karola.

 

Kurs składa się z zajęć online i stacjonarnych. Jego wartość wynosi 7,5 pkt. ECTS.

 

Termin rejestracji upływa 1 marca.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+.

Kurs 4EU+ dot. farmakoepidemiologii

Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Heidelbergu opracowały, w ramach sojuszu 4EU+, zintegrowany kurs dotyczący farmakoepidemiologii – „4EU+ PharmacoEpi”.

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób znających podstawy metod i koncepcji epidemiologicznych i/lub wiedzę na temat farmakoepidemiologii.

 

Kurs otwarty jest dla studentów studiów magisterskich i doktorantów, w tym studentów medycyny i farmacji, biostatystyki, nauk obliczeniowych i bioinformatyki oraz zdrowia publicznego.

 

Kurs składa się z części online (25-29 marca) oraz zajęć stacjonarnych w Heidelbergu (6-7 maja).

 

Zgłoszenia można przesyłać do 29 lutego.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 4EU+.

Kursy Sojuszu 4EU+

Kurs MOOC o umiejętności rozumienia danych

„Umiejętność rozumienia danych: czemu służą i dlaczego mają znaczenie?” (ang. Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?) to tytuł otwartego kursu online.

 

Kurs będzie dotyczyć zagadnień z trzech obszarów: życia prywatnego, społecznego i naukowego. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności rozumienia danych, uwzględniając również ryzyko i konsekwencje, jakie przynoszą technologie oparte na wykorzystywaniu danych.

 

Cele kursu: 

 • rozwój  umiejętności identyfikacji i zrozumienia różnych ról, jakie pełnią technologie cyfrowe w życiu codziennym;
 • wypracowanie umiejętności rozpoznawania wpływu technologii na ludzkie życie; 
 • wzmocnienie umiejętności rozumienia sposobu, w jaki technologie te kształtują rozwój nauki i jak można wykorzystać je do zaspokajania naszych potrzeb.

 

Formularz rejestracji na kurs dostępny jest tutaj >>

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Czas trwania warsztatów to około 11 godzin (elastyczne terminy zajęć i zaliczeń).

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 4EU+ >>

Otwarty kurs online „European Citizenship”

„European Citizenship” to bezpłatny kurs online przygotowany przez Sojusz 4EU+ i sfinansowany z programu Erasmus+. Jego tematem jest rozwój i zakres obywatelstwa europejskiego oraz wyzwania z nim związane.

 

Z kursu może skorzystać każdy zainteresowany. Podzielony jest on na trzy moduły, składające się z wykładów w formie wideo, tekstów, quizów, forów dyskusyjnych i zadań dla uczestników. Szacowany czas pracy uczestnika to 2–3 godziny tygodniowo przez trzy tygodnie.

 

Film promocyjny kursu „European Citizenship” >>

 

Informacje na temat zapisów znajdują się na platformie Coursera >>

Materiały z warsztatów o Open Science

Uczelnie Sojuszu 4EU+ zorganizowały serię warsztatów dotyczących różnych aspektów Otwartej Nauki. Prezentacje i nagrania webinarów są dostępne na stronie 4EU+ >>