Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Baner 4EU+ Six partners, three challenges, one vision
Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet w Kopenhadze (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4E+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7- 8 listopada 2019 – sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter, prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
Sojusz 4EU+ – ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ - ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ – folder
Sojusz 4EU+ - folder
Newsletter 4EU+

 

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Anna Wojtyś (Wydział Neofilologii) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
 • dr Julia Pawłowska (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu

 

Zapisy na szkołę wiosenną

Do 26 marca studenci studiów magisterskich i doktoranci UW mogą przesyłać swoje zgłoszenia i wziąć udział w szkole wiosennej „The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal”. Wydarzenie odbędzie się w trzech blokach zajęć – od 21 kwietnia do 14 maja.

 

Szkoła wiosenna realizowana jest w ramach wspólnego projektu edukacyjnego 4EU+ „Towards a European School of Environmental Economics & Policy”, koordynowanego przez wykładowców z Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

Program szkoły skierowany jest do studentów studiów magisterskich i doktorantów (ekonomii, nauk politycznych i studiów międzynarodowych, międzywydziałowych studiów ochrony środowiska i innych pokrewnych kierunków).

 

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim. Prowadzić je będą wykładowcy z pięciu uczelni Sojuszu 4EU+.

 

Liczba miejsc jest ograniczona – dla studentów i doktorantów z UW przewidziano 6 miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie:

 • listu motywacyjnego,
 • wykazu ocen,
 • dodatkowych informacji wskazujących na zainteresowanie tematem (np. informacji o udziale w konferencjach studenckich i naukowych, publikacjach, itp.),

na adres: springschool(at)wne.uw.edu.pl.

 

Uczestnicy szkoły wiosennej mogą otrzymać 6 punktów ECTS.

 

Więcej informacji >>

Kursy online Uniwersytetu w Mediolanie (semestr letni 2020/2021)

Studenci uczelni 4EU+, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, mogą zapisać się na zajęcia Uniwersytetu w Mediolanie. W ofercie znalazło się ok. 70 kursów prowadzonych zdalnie. Kursy skierowane są przede wszystkim do studentów studiów magisterskich.

 

Zapisy odbywają się w trzech terminach:

 • do 5 marca – dot. zajęć, które rozpoczynają się w marcu;
 • do 31 marca – dot. zajęć, które rozpoczynają się w kwietniu;
 • do 25 kwietnia – dot. zajęć, które rozpoczynają się w maju.

Lista zajęć oraz szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są na stronie Sojuszu 4EU+ >>

 

Ważne! „Enrolment certificate”, o którym jest mowa w formularzu rejestracyjnym, to zaświadczenie potwierdzające status studenta (wydawane przez jednostkę).

 

Jeśli pojawią się pytania dotyczące oferty kursów, to prosimy kierować je na adres: 4euplusmobility@unimi.it.

 

Kursy online Uniwersytetu Karola (semestr letni 2020/2021)

Studenci i doktoranci uczelni 4EU+, w tym Uniwersytetu Warszawskiego, mogą zapisać się na zajęcia online w semestrze letnim 2020/2021. Oferta zdalnych kursów (ok. 60) została przygotowana przez Uniwersytet Karola w Pradze. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie tabelki (zgodnie z instrukcją) i przesłanie jej bezpośrednio do Terezy Vosejpkovej, która koordynuje proces rejestracji studentów i doktorantów. Adres mailowy: tereza.vosejpkova(at)ruk.cuni.cz.

 

Listę kursów oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie 4EU+ >>

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną warsztaty 4EU+ „Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste: fin XIVe – début XVII siècles”, które miały odbyć się od 30 września do 4 października 2020 roku we Florencji, zostały przełożone i odbędą się od 27 do 30 maja 2021 rok.

Minigranty UW – wyniki drugiego konkursu

Drugi konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

UW na podium podczas Urban Health Case Challenge

4EU+ Annual Meeting online