Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

 

Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet w Kopenhadze (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ złożony z 6 renomowanych uniwersytetów badawczych stara się o uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym w ramach programu Erasmus+.

 

Kalendarium
  • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
  • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4E+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
  • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
  • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ zamierzają wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
Misja Sojuszu 4EU+
Sojusz 4EU+ – ulotka informacyjna