Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Baner 4EU+ Six partners, three challenges, one vision
Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4EU+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – Sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7–8 listopada 2019 – Sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”

 

Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość,
 • Dane – Modele – Transformacje,
 • Przemiany środowiskowe.
4EU+ Flagship 1 introductory video

„Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” to nazwa pierwszego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie reprezentanci sześciu uczelni 4EU+ przedstawiają zakres tematyczny F1 i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed naukowcami, doktorantami, studentami współpracującymi w ramach Flagshipu. Realizując wspólne przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, przedstawiciele F1 chcą przyczynić się do promocji zdrowia i rozwoju inteligentnych miast. W filmie występuje m.in. dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, koordynator F1 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
Newsletter 4EU+

 

 

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu 

Finałowa konferencja projektu UNREAD

Procesy transformacji miejskiej, gentryfikacja, prawo ochrony środowiska, architektura i pamięć w miastach. To niektóre z tematów poruszanych podczas finałowej konferencji projektu „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development” (UNREAD), która odbyła się w dniach 24–25 marca 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

UNREAD to jeden z projektów edukacyjnych 4EU+, interdyscyplinarny kurs prowadzony przez zespół historyków, prawników i geografów z trzech uniwersytetów: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu Karola. Podczas 30-godzinnego kursu studenci uczestniczyli w wykładach online prowadzonych przez nauczycieli akademickich z uniwersytetów 4EU+.

 

38 studentów i doktorantów oraz 12 pracowników naukowych wzięło udział w ostatniej części projektu – konferencji zorganizowanej w BUW. Studenci przygotowali eseje i zaprezentowali je podczas dwóch paneli konferencji. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić kampus i bibliotekę UW, wysłuchać koncertu, zintegrować się z kolegami z innych uczelni i nawiązać międzynarodowe kontakty.

 

Wideo z relacjami uczestników konferencji

Więcej informacji na stronie 4EU+ >>

19 minigrantów Uniwersytetu Karola dla zespołów z udziałem UW

Doroczne spotkanie 4EU+ 2021

Warsztaty o Open Science dla członków 4EU+

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Instagramie: instagram.com/4euplus_alliance/

kanał 4EU+ na YouTube >>

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Anna Wojtyś (Wydział Neofilologii) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Dane – Modele – Transformacje”
 • dr Julia Pawłowska (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Przemiany środowiskowe”

Ogłoszenia

Szkoła letnia 4EU+ „Dimension francophone”

Uniwersytet w Mediolanie organizuje szkołę letnią dotyczącą ikonografii i przedstawień Europy w literaturze oraz sztuce świata francuskojęzycznego (XIX–XXI w.).

 

Zajęcia (dwie 90-minutowe sesje dziennie + debata) odbędą się od 13 do 17 czerwca (20 godz. zajęć dydaktycznych, 3 ECTS) na Uniwersytecie w Mediolanie. Mogą w nich wziąć udział studenci studiów magisterskich, doktoranci, a także ich opiekunowie naukowi. Obowiązuje limit pięciorga uczestników z każdej uczelni członkowskiej Sojuszu 4EU+.

 

Aby zgłosić chęć udziału w wydarzeniu, należy wysłać list motywacyjny w języku francuskim pod adresem: marco.modenesi(at)unimi.it. Termin składania aplikacji upływa 22 maja.

 

Więcej informacji (w języku francuskim) znajduje się na stronie 4EU+ >>

Cykl seminariów „Di-Segno Nero”

Sojusz 4EU+ we współpracy z Fondazione Giangiacomo Feltrinelli organizuje cykl czterech seminariów dotyczących wpływu skrajnej prawicy na sytuację społeczno-polityczną w Europie.

 

Spotkania odbędą się 9, 17, 23 i 27 maja o godz. 18.30 w Mediolanie. Będą też transmitowane online.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+ >>

Konferencja online dot. współpracy w zakresie infrastruktury edukacyjnej i badawczej w ramach europejskich sojuszy uniwersyteckich

Podczas wydarzenia spotkają się przedstawiciele sojuszy uniwersytetów europejskich: 4EU+, UNA-EUROPA, EUGLOH, EPICUR i CHARM-EU, którzy podzielą się doświadczeniami i wnioskami dotyczącymi współpracy w zakresie infrastruktury i zarządzania nią.

 

Konferencja odbędzie się 8 czerwca.

 

Program wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie 4EU+ >>

Minigranty Uniwersytetu Karola dla studentów 4EU+

Uniwersytet Karola w Pradze dofinansuje do 10 projektów realizowanych przez zespoły studentów z uczelni 4EU+. Program minigrantów ma na celu zachęcenie młodych naukowców do współpracy bez względu na różnice dotyczące kierunków studiów, reprezentowanych uniwersytetów czy pola zainteresowań badawczych.

 

Projekty mogą koncentrować się na inicjowaniu międzynarodowej współpracy badawczej, organizowaniu wspólnych działań edukacyjnych czy rozwijaniu współpracy społeczno-kulturowej oraz wzmacnianiu trzeciej misji uniwersytetu (aktywne zaangażowanie w dyskurs społeczny i poszukiwanie rozwiązań globalnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych).

 

 • Wnioskodawca musi być studentem Uniwersytetu Karola.
 • W realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej trzy uczelnie członkowskie Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Karola w Pradze + Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Sorboński lub Uniwersytet Warszawski).
 • Proponowane projekty muszą być zgodne z Misją 4EU+.
 • Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. koron czeskich (około 6100 euro).
 • Finansowanie projektów jest zaplanowane na okres od czerwca do listopada 2022 roku.

 

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca.

Szczegółowe informacje, w tym formularz aplikacyjny, znajdują się na stronie Uniwersytetu Karola >>

Kurs online „Data Analytics for Students of Social Studies and Humanities”

To seria wykładów oraz prezentacji dotyczących różnych aspektów analizy danych w kontekście nauk społecznych i humanistycznych. Studentów zainteresowanych otrzymaniem punktów ECTS obowiązują zapisy, jednak każdy zainteresowany może wziąć udział w zajęciach.

 

Uczestnicy nauczą się m.in. obsługi takich narzędzi i systemów, jak: TableauPublic, Transkribus, Pero, TEITOK. Organizatorami kursu są: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Sorboński.

 

Zajęcia odbywają się online.

Linki do spotkań i nagrań są publikowane tutaj >>

Kurs MOOC o umiejętności rozumienia danych

„Umiejętność rozumienia danych: czemu służą i dlaczego mają znaczenie?” (ang. Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?) to tytuł otwartego kursu online.

 

Kurs będzie dotyczyć zagadnień z trzech obszarów: życia prywatnego, społecznego i naukowego. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności rozumienia danych, uwzględniając również ryzyko i konsekwencje, jakie przynoszą technologie oparte na wykorzystywaniu danych.

 

Cele kursu: 

 • rozwój  umiejętności identyfikacji i zrozumienia różnych ról, jakie pełnią technologie cyfrowe w życiu codziennym;
 • wypracowanie umiejętności rozpoznawania wpływu technologii na ludzkie życie; 
 • wzmocnienie umiejętności rozumienia sposobu, w jaki technologie te kształtują rozwój nauki i jak można wykorzystać je do zaspokajania naszych potrzeb.

 

Formularz rejestracji na kurs dostępny jest tutaj >>

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Czas trwania warsztatów to około 11 godzin (elastyczne terminy zajęć i zaliczeń).

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 4EU+ >>

Otwarty kurs online „European Citizenship”

„European Citizenship” to bezpłatny kurs online przygotowany przez Sojusz 4EU+ i sfinansowany z programu Erasmus+. Jego tematem jest rozwój i zakres obywatelstwa europejskiego oraz wyzwania z nim związane.

 

Z kursu może skorzystać każdy zainteresowany. Podzielony jest on na trzy moduły, składające się z wykładów w formie wideo, tekstów, quizów, forów dyskusyjnych i zadań dla uczestników. Szacowany czas pracy uczestnika to 2–3 godziny tygodniowo przez trzy tygodnie.

 

Film promocyjny kursu „European Citizenship” >>

 

Informacje na temat zapisów znajdują się na platformie Coursera >>