Uniwersytet Warszawski Sojusz 4EU+ / 4EU+ Alliance

Baner 4EU+ Six partners, three challenges, one vision
Członkowie Sojuszu 4EU+

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Uniwersytet Karola (Czechy)

Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja)

Uniwersytet Kopenhaski (Dania)

Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).

Status uniwersytetu europejskiego

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Oficjalny komunikat KE >>

 

Kalendarium
 • 10 marca 2018 – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola podpisują deklarację dotyczącą stworzenia European University Alliance 4EU
 • październik 2018 – do współpracy z Sojuszem 4EU+ zaproszone zostają Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie
 • 17 stycznia 2019 – Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie formalnie dołączają do sojuszu 4EU i powstaje konsorcjum 4EU+
 • 28 lutego 2019 – Sorbonne Université – w imieniu Sojuszu 4EU+ – składa wniosek w konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+
 • 26 czerwca 2019 – Sojusz 4EU+ otrzymuje grant Komisji Europejskiej w konkursie „European Universities”
 • 7–8 listopada 2019 – Sojusz 4EU+ uczestniczy w spotkaniu w Brukseli inaugurującym inicjatywę „European Universities”
Obszary współpracy

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim, ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

 

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
4EU+ Flagship 1 introductory video

„Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” to nazwa pierwszego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie reprezentanci sześciu uczelni 4EU+ przedstawiają zakres tematyczny F1 i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed naukowcami, doktorantami, studentami współpracującymi w ramach Flagshipu. Realizując wspólne przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, przedstawiciele F1 chcą przyczynić się do promocji zdrowia i rozwoju inteligentnych miast. W filmie występuje m.in. dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, koordynator F1 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

4EU+ Flagship 2 introductory video

„Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków” to tytuł drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+. W filmie naukowcy i doktorantka z różnych uczelni członkowskich 4EU+ przybliżają tematykę drugiego programu flagowego Sojuszu 4EU+, cele badawcze i edukacyjne. W filmie występuje dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii UW, która jest koordynatorką F2 w 4EU+. Z uwagi na wielojęzyczny charakter prosimy o włączenie napisów.

Misja Sojuszu 4EU+
Misja Sojuszu 4EU+
Sojusz 4EU+ – ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ - ulotka informacyjna
Sojusz 4EU+ – folder
Sojusz 4EU+ - folder
Newsletter 4EU+

 

Logotyp Erasmus+
Ważne kontakty

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych – jednostka koordynująca udział UW w Sojuszu 4EU+

Biuro Prasowe – kontakt dla mediów

 

Grafika 4EU+ media społecznościowe sojuszu

 

strona 4EU+: https://4euplus.eu

konto 4EU+ na Twitterze: twitter.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Facebooku: www.facebook.com/4EUplusAlliance

konto 4EU+ na Instagramie: instagram.com/4euplus_alliance/

Koordynatorzy programów flagowych na UW
 • dr Catherine Suski-Grabowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego) / dr Grzegorz Kula (Wydział Nauk Ekonomicznych) – Flagship 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”
 • dr hab. Anna Wojtyś (Wydział Neofilologii) / dr hab. Agata Bareja-Starzyńska (Wydział Orientalistyczny) – Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”
 • dr hab. Błażej Miasojedow (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) / prof. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) – Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”
 • dr Julia Pawłowska (Wydział Biologii) / dr Mariola Zalewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) – Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”

Aktualności

www.uw.edu.pl/tag/4eu 

 

Sesja informacyjna, Flagship 2

26 stycznia odbędzie się otwarta sesja informacyjna dotycząca Flagshipu 2 – jednego z czterech programów flagowych Sojuszu 4EU+. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować się w tworzenie oferty edukacyjnej 4EU+ oraz jak wykorzystać do tego elastyczne ścieżki edukacyjne (learning pathways). Spotkanie odbędzie się online. Zapisy trwają do 23 stycznia.

 

Formularz rejestracyjny >>

Więcej informacji na stronie głównej UW >>

Kurs MOOC o umiejętności rozumienia danych

„Umiejętność rozumienia danych: czemu służą i dlaczego mają znaczenie?” (ang. Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?) to tytuł otwartego kursu online.

 

Kurs będzie dotyczyć zagadnień z trzech obszarów: życia prywatnego, społecznego i naukowego. Uczestnicy będą rozwijali umiejętności rozumienia danych, uwzględniając również ryzyko i konsekwencje, jakie przynoszą technologie oparte na wykorzystywaniu danych.

 

Cele kursu: 

 • rozwój  umiejętności identyfikacji i zrozumienia różnych ról, jakie pełnią technologie cyfrowe w życiu codziennym;
 • wypracowanie umiejętności rozpoznawania wpływu technologii na ludzkie życie; 
 • wzmocnienie umiejętności rozumienia sposobu, w jaki technologie te kształtują rozwój nauki i jak można wykorzystać je do zaspokajania naszych potrzeb.

 

Formularz rejestracji na kurs dostępny jest tutaj >>

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Czas trwania warsztatów to około 11 godzin (elastyczne terminy zajęć i zaliczeń).

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie 4EU+ >>

Warsztaty „ABC–LD”

Głównym celem metody ABC jest dostarczenie szybkiego, a jednocześnie angażującego narzędzia służącego prowadzeniu spójnego i skoncentrowanego na słuchaczu nauczania. Ma ono wspierać umiejętności nauczycieli i integrować zespoły dydaktyczne wokół wspólnych celów edukacyjnych.

 

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnego szkolenia online. Są skierowane do nauczycieli akademickich – zespołów lub indywidualnie – już realizujących projekty edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+ lub chcących nawiązać taką współpracę w przyszłości.

 

Termin zgłaszania aplikacji upływa 7 stycznia 2022 roku. Warsztaty rozpoczną się 14 stycznia 2022 roku.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Sojuszu 4EU+ >>

 

Kurs PharmacoEpi

Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Sorboński i Uniwersytet Kopenhaski organizują kurs dotyczący farmakoepidemiologii. Uczestnicy poznają podstawowe metody badań w tej dyscyplinie oraz dowiedzą się m.in., jak wykorzystywać dane ze źródeł wtórnych z różnych europejskich krajów oraz prowadzić międzynarodowe projekty naukowe.

 

Zajęcia są skierowane do studentów studiów magisterskich i doktorantów ze wszystkich krajów członkowskich Sojuszu 4EU+.

 

Kurs ma charakter mieszany. Od 7 do 18 marca odbędzie się szkolenie online, a od 20 do 22 kwietnia w formie stacjonarnej w Paryżu.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji na kurs znajdują się na stronie 4EU+ >>

Termin aplikacji upływa 31 grudnia.

Seminaria „Security, Privacy, and Data Protection”

Uniwersytet w Mediolanie organizuje serię seminariów online dotyczących bezpieczeństwa, polityki prywatności i ochrony danych. Zajęcia wpisują się w cele i zadania trzeciego obszaru flagowego Sojuszu 4EU+ „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych”.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj >>

Otwarty kurs online „European Citizenship”

„European Citizenship” to bezpłatny kurs online przygotowany przez Sojusz 4EU+ i sfinansowany z programu Erasmus+. Jego tematem jest rozwój i zakres obywatelstwa europejskiego oraz wyzwania z nim związane.

 

Z kursu może skorzystać każdy zainteresowany. Podzielony jest on na trzy moduły, składające się z wykładów w formie wideo, tekstów, quizów, forów dyskusyjnych i zadań dla uczestników. Szacowany czas pracy uczestnika to 2–3 godziny tygodniowo przez trzy tygodnie.

 

Film promocyjny kursu „European Citizenship” >>

 

Informacje na temat zapisów znajdują się na platformie Coursera >>

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną warsztaty 4EU+ „Le pouvoir en écritures dans l’Europe humaniste: fin XIVe – début XVII siècles”, które miały odbyć się od 30 września do 4 października 2020 roku we Florencji, zostały przełożone i odbędą się w dniach 12–16 stycznia 2022 roku.

Nowe warsztaty w ramach 4EU+

Doroczne spotkanie 4EU+ 2021

Warsztaty o Open Science dla członków 4EU+