Uniwersytet Warszawski Aktualności

Program wieloletni jest po raz pierwszy dużym programem zintegrowanym, wspólnym dla całej uczelni, dotyczącym całej społeczności uniwersytetu i wszystkich obszarów naszej działalności. Ma prowadzić do osiągnięcia celów ogólnouniwersyteckich, odpowiadać na potrzeby uczelni jako całości i służyć jej wewnętrznej integracji. Przy planowaniu inwestycji programu wieloletniego zależy nam na tym, żeby powstawały kampusy uniwersyteckie, a nie pojedyncze budynki, w których jednostki organizacyjne są zamknięte jak w twierdzach. Dlatego równie ważne jest uwzględnienie i funkcji potrzebnych bezpośrednim użytkownikom, i funkcji ogólnouniwersyteckich, kampusowych, społecznych, budujących atmosferę uniwersytetu.