Uniwersytet Warszawski Aktualności

Początek budowy akademika na Służewcu

Rusza budowa gmachu Wydziału Psychologii

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt budynku przy ul. Furmańskiej

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej w Warszawie

Uniwersytet 2016-2020 – rozwój inwestycyjny

Zaawansowane prace przy ul. Dobrej 55

Pomysły na projekt budynku przy ul. Bednarskiej

Przetarg na projekt przebudowy budynku Porektorskiego

Projekty budynku przy ul. Bednarskiej 2/4 – dyskusja pokonkursowa

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt budynku przy ul. Bednarskiej – transmisja online

Rusza rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Służewcu

Przetarg na projekt poddasza Pałacu Kazimierzowskiego

Wybrano projektanta górnego dziedzińca

Druga zakończona inwestycja programu wieloletniego

Trwają prace przygotowawcze do nowych inwestycji programu wieloletniego

Powstała nowa przestrzeń sportowa w podziemiach BUW

Otwarcie przestrzeni sportowej w podziemiach BUW

Zajęcia sportowe w podziemiach BUW

Wybrano projektanta domu studenckiego na Służewcu

Otwarcie Centrum Współpracy i Dialogu

Konkurs na projekt budynku przy ul. Bednarskiej

Dlaczego UW? Powód nr 6: coraz lepsze warunki studiowania

Umowa UW z generalnym wykonawcą inwestycji przy ul. Dobrej 55

Rusza budowa budynku przy ul. Dobrej 55, II etap

Projekty dziedzińca górnego

Inwestycje programu wieloletniego

30 opracowań w konkursie na projekt dziedzińca górnego

Projekty akademika na Służewcu

15 opracowań w konkursie na projekt akademika

Nowy budynek dla nauk psychologicznych ma projektanta

Konkurs na projekt dziedzińca górnego

Budowa akademika – konkurs architektoniczno-urbanistyczny

Uchwała w sprawie programu wieloletniego UW

Projekt budowlany Dobrej 55

Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek

„Uniwersytet Warszawski jutra” – debata i wystawa

„UW” na początek roku

Trzy pomysły na budynek dla nauk psychologicznych

2 grudnia 2021 roku została podpisana umowa nr DZP-362-55/2021 z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. (ul. Opolska 110, 31-323 Kraków), dotycząca realizacji robót budowlanych dla inwestycji „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr DZP-361-55/2021).

 

7 grudnia 2021 roku teren budowy został komisyjnie przekazany generalnemu wykonawcy inwestycji.